Słowo

3 dni temu

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością

Każdego dnia, gdy modlimy się słowami modlitwy Pańskiej, wypowiadamy m.in. tę prośbę: Boże, “odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Za każdym razem, gdy w czasie modlitwy Ojcze nasz prosimy Boga o przebaczenie, mniej lub bardziej świadomie konfrontujemy ze sobą przebaczenie, którego pragniemy, z przebaczeniem, które sami mamy ofiarowywać naszym bliźnim.

Czytaj dalej