Słowo

6 godzin temu

Głód Słowa

Na początku było Słowo, to Słowo było u Boga
i Bogiem było to Słowo.

J 1, 1 BPK

Trzy miesiące temu wyszłam za mąż. W prezencie ślubnym dostaliśmy dwa różne wydania Pisma Świętego: Biblię Pierwszego Kościoła i Biblię Piekarską.

Czytaj dalej