fbpx

Wiara

Różaniec moją siłą

8 miesięcy temu

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

Mamy miesiąc Różańca Świętego, modlitwy , która zmieniła losy historii świata. Jest on  jedną z form medytacji chrześcijańskich, medytacji, która może przenieść  nas dzięki Matce Bożej w dane wydarzenie i czerpać z jego duchowe owoce. W dobie modnych ruchów szukających uspokojenia duszy, ten sposób wydaje mi się najtrafniejszy. Dla Boga nie ma czasu, my jesteśmy w swoim ciele zmuszeni poddawać się jego upływowi. Ten kto odkryje tą tajemnicę będzie spełniony duchowo, ponieważ dzięki Maryi pozna swoją duszą tajemnice naszej wiary. Ona była najbliżej Pana Jezusa i ona najbardziej może zaprowadzić nas do Niego.  To właśnie dzięki niej możemy głębiej siebie, możliwości swojej duszy i wszechmoc Boga. Przede wszystkim dzięki wprowadzeniu przez Matkę Bożą w głębie wiary możemy uzyskać dla siebie duchowe owoce. Na przykład,  kiedy rozważamy tajemnicę Zwiastowania uczymy się od Maryi pokory, poddania, posłuszeństwa. Kiedy rozmyślamy z wiarą, nad tajemnicą biczowania Pana Jezusa, otrzymujemy duchowy owoc umartwienia ciała. Mówiąc cały Różaniec z wiarą, choćby w ciągu kilku dni, otrzymujemy cały kosz duchowych owoców. Być może dlatego ta modlitwa jest tak bardzo przemieniająca i zmieniająca duchowy świat człowieka. Jest dobrą alternatywą w czasie wolnym, zamiast zabijania czasu scrollowaniem Facebooka czy Instagrama. Dojrzewa się do niej z czasem, dostrzega się, że Psałterz Maryi nie jest tylko “klepaniem”, ale czymś niezwykle wartościowym.

Różaniec w Kościele rozpowszechnili Dominikanie i do dziś trwają  bractwa różańcowe założone w Średniowieczu. To właśnie ta modlitwa pozwalała zwyciężyć wiele bitew w obronie chrześcijaństwa,  min 7 października pod Lepanto. Jednym ze świętobliwych orędowników Różańca był francuz narodzony w Bretanii – Alan de Rupe. Jako gorliwy kaznodzieja i zakonnik, przybliżał do Boga tysiące dusz. A działo się to min dzięki modlitwie Różańcowej. Oto 15 obietnic, które zostawiła dla niego Maryja:

• Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
• Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
• Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
• Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
• Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.
• Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
• Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
• Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
• Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
• Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
• To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
• Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
• Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
• Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
• Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Odmawiając Różaniec, składasz wieniec duchowych róż Maryi, które pocieszają Jej Niepokalane Serce.  Niech ta modlitwa stanie się stałym elementem życia codziennego, które przemieni Twoją duszę, a potem dusze innych. Zacznij od dziś!


Przejdź do ćwiczenia duchowego
Justyna Kamińska-Krot

Justyna Kamińska-Krot

W drodze na pustyni życia, katoliczka, żona, mama, filozof , dietetyk, pasjonatka języka francuskiego, medycyny św Hildegardy. Wiara jest dla mnie siłą i odpowiedzią na wszystkie trudności ludzkiej egzystencji. Bóg jest dla mnie miłością, która nadaje sens istnieniu. Verbum caro factum est !