fbpx

Wiara

Łaskawa łaska

2 lata temu

Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.  Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,  a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.  Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi.” Rz 3, 21, 25

Pomyśl, ile razy szukałeś swojej chwały w różnych twoich dobrych uczynkach? Czynisz dobro, chodzisz do Kościoła, jesteś miły, uprzejmy, opiekujesz się starszą sąsiadką, chodzisz do domu dziecka, hospicjum… Można by długo wymieniać. Czy przypadkiem nie robisz tego na pokaz? „ Mam tyle dobra na swoim koncie, zbawienie murowane!” Ale czy na pewno? Czy Panu Bogu chodzi tylko o te nasze dobre uczynki, przypisywanie sobie nadmiernej ilości zasług? Chyba nie….

W przytoczonym wyżej fragmencie z listu do Rzymian czytamy, że On usprawiedliwił nas za darmo! Tylko dzięki Niemu możemy być zbawieni! Zostaliśmy odkupieni przez wiarę w Jezusa, a nie przez nasze dobre uczynki. Uwierzmy w to, że Bóg już nas zbawił, kiedy umarł za nas na krzyżu. To wszystko, co mamy i czego doświadczamy, jest jego OGROMNĄ łaską. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz osiedli na laurach i nie robili nic, myśląc, że zbawienie mamy w kieszeni. Mowa tu raczej o tym, że wszystko, co czynimy, mamy robić z miłości i dla Miłości, dla tego, który tę miłość nam ofiarował (powtórzę to jeszcze raz) za darmo! Czy to nie powinno przysporzyć nam niezmierzonej radości…?

Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty
.” Iz 61, 10

Proszę, zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie Jezusa, który przychodzi do Ciebie i ubiera Cię w najpiękniejsze szaty, klejnoty, przynosi Ci najcudowniejszą suknię lub garnitur. On zakłada na Ciebie szaty zbawienia! Przychodzi jak do swojej oblubienicy i swojego oblubieńca. I nic nie oczekuje w zamian, wszystko jest Jego łaską. Może teraz, w czasie karnawału, warto zrobić sobie takie ćwiczenie. Zapewne niektórzy z was będą wychodzić na różnego rodzaju bale czy imprezy, wtedy, widząc swoje piękne kreacje, pomyślcie, że jeśli nawet są bardzo drogie i najpiękniejsze na świecie, to nie mogą się równać z tym ubraniem, które przynosi nam JEZUS!  Panie, naucz nas radować się Twoją łaską!

AMEN

 

 


Katarzyna Bogacz

Katarzyna Bogacz

Bardzo lubię malować, tańczyć oraz spędzać czas z małymi dziećmi. Cieszę się, kiedy mogę komuś pomóc. Staram się dawać innym to, co we mnie najlepsze. Mam wielką potrzebę dzielenia się z innymi doświadczeniem miłosiernego Boga i świadczenia o Jezusie wśród ludzi.