fbpx

Wiara

Droga do doskonałości

2 lata temu

Nowy Rok, nowe wyzwania, nowe nadzieje. Z takimi myślami zaczyna chyba każdy człowiek, który żegna się ze starym rokiem. Warto jednak pamiętać o tym, że samo snucie wielkich i wspaniałych planów swojej przyszłości nie wystarczy. Przede wszystkim trzeba działać! To jest pierwszy krok do sukcesu, ale nie jedyny. Zaczyna się droga, która nie zawsze będzie łatwa, o czym konkretnie powiedział papież Franciszek:

Chciałbym żebyście pamiętali, że bycie szczęśliwymi nie oznacza posiadania nieba bez burz, dróg bez wypadków, pracy bez trudu, relacji bez zawiedzeń. Być szczęśliwymi to odnajdywać siłę w przebaczeniu, nadzieję w walkach, pewność na scenie strachu, miłość w nieporozumieniach. Być szczęśliwymi to nie tylko doceniać uśmiech, ale także zastanawiać się nad smutkiem. Nie tylko świętować sukcesy, ale wyciągać lekcje z upadków. Nie tylko czuć się radosnymi pośród aplauzów, ale być radosnymi w anonimowości. Być szczęśliwymi to uznawać, że warto żyć, pomimo wyzwań, nieporozumień i okresów kryzysu. Być szczęśliwymi to przestać czuć się ofiarą problemów i stać się aktorem własnej historii. Być szczęśliwymi to nie tyle mieć doskonałe życie, ile raczej umieć wykorzystywać łzy, by nawadniać tolerancję. Wykorzystywać straty, by wyrabiać cierpliwość. Wykorzystywać błędy, by kształtować pogodę ducha. Nie wypierać się nigdy osób, które się kocha, nie rezygnować nigdy ze szczęścia.

Takiej postawy i podejścia do codzienności życzę wam i sobie w tym roku i na całe życie. A będąc przekonanym o prawdziwości tych słów Ojca Świętego, chcę was zabrać w tym roku w podróż do przeszłości. Aby pokazać, że każde z nich ma odzwierciedlenie w życiu konkretnych ludzi, którzy żyli przed nami. Każdego miesiąca tego roku będę przedstawiał sylwetkę jednej osoby. Będą to osoby święte i błogosławione, czyli takie, które osiągnęły doskonałość, żyjąc w sposób zwyczajny, a jednak wyjątkowy. Będą to osoby mało znane, ale niezwykle ciekawe. Będą to ludzie tacy jak my – mający swoje marzenia i to, co je ogranicza. Posiadający różne talenty, lecz także i słabości. Nie ma też znaczenia w jakim okresie żyły te postaci, ponieważ człowiek od zawsze miał marzenia, talenty i swoje ograniczenia. Wszystkie te osoby łączą jednak dwie ważne sprawy – zaufanie Bogu i miłość do swojej ojczyzny, Polski.

Zaufanie Bogu jest ważne, ponieważ prędzej czy później dochodzimy do ściany, do jakiejś przeszkody, której sami nie możemy pokonać. I nawet pomimo ogromnego wysiłku i wielu prób jej pokonanie staje się niemożliwe. Rosnąca wówczas presja może doprowadzić do stanu apatii, a nawet depresji, zarówno duchowej jak i fizycznej. Możemy jednak poprosić o pomoc i zawołać jak uczniowie Jezusa na jeziorze: Panie ratuj, bo giniemy! (Mt 8, 25), ponieważ tylko Bóg jest w stanie uciszyć wszystkie burze, które mają miejsce w naszych głowach, sercach i w naszym życiu. Od tego także zaczyna się wielkość człowieka, że potrafi zrezygnować z czegoś, co do tej pory wydawało się dla niego ważne, po to, aby odkryć coś, o istnieniu czego do tej pory nie miał pojęcia.

Tak było ze św. Piotrem – doświadczony, można nawet zaryzykować stwierdzenie – perfekcyjny, w swoim fachu i dobrze znający jezioro Genezaret rybak był na pewno sfrustrowany, że nic nie złowili przez całą noc, o czym mówi jasno Jezusowi: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, ale zaraz dodaje: lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. (Łk 5,5) To, co się stało chwilę po tej rozmowie, przerosło oczekiwania Piotra, łódź mu prawie tonie, bo ilości ryb, które uczniowie wyciągają w sieciach, są nieprzebrane! Tak samo jest z nami – odpuszczamy i rezygnujemy, bo przecież próbowaliśmy TYLE RAZY i nic. Wtedy Bóg mówi: spróbuj raz jeszcze, ale spróbuj tam. Posłuchaj Go, a tak jak Piotr nie będziesz mógł nadążyć w przebieraniu owoców swojej niedoskonałej pracy.

Miłość do Ojczyzny jest tutaj również ważna, ponieważ w tym roku będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Walki o nią i o jej odzyskanie wiążą się z mnóstwem ofiar, krzywd i zagrożeń, jakich naród polski doświadczył, o czym przypomniał Jan Paweł II w roku 1983 na lotnisku w Warszawie:

Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (…) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

O wymiarze tej miłości papież Polak przypomniał swoim rodakom w kolejnych dniach swojej wizyty, mówiąc w Częstochowie:

Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.

W te słowa Jana Pawła II wpisują się postaci, które będę chciał przedstawić. One już dołożyły swoją cegłę do gmachu dziedzictwa narodu polskiego…


Damian Janczara

Damian Janczara

Świadek Jezusa Chrystusa, dalej nauczyciel, historyk i religioznawca zarówno z pasji jak i z wykształcenia. Miłośnik gier planszowych, książek i wędrówek po górach.