fbpx

Uroczystości

Słowo na pustyni: Łk 1, 39-56 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

6 miesięcy temu

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Ewangelia: Łk 1, 39-56
Słowo na pustyni: wniebowzięcie

Dogmat o Wniebowzięciu Maryi jest echem Jej własnych słów: “odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg”. Kościół wypełnia to proroctwo, obchodząc liczne święta maryjne, które są okazją do tego, by sobie przypomnieć, jakie wielki rzeczy Bóg uczynił Maryi i przez Maryję. Maryja nigdy nie zatrzymuje uwagi na sobie, lecz kieruje ją w stronę Stwórcy świata, Dawcy Życia i Sprawcy Cudów.

Jak wygląda Twoja relacja z Maryją? Czego się od Niej uczysz? Czy starasz się naśladować jej sposób przeżywania wiary? Czy doświadczasz radości płynącej z więzi z Bogiem? Czy potrafisz dostrzec cuda, które w Twoim życiu czyni Bóg?

Podczas spotkania z Elżbietą serce Maryi rozradowało się w Bogu, a Jej usta wyśpiewały Magnificat. Eche tamtego wydarzenia zaprasza Cię dziś do uwielbienia Boga we wszystkich Jego dziełach. Pamiętaj, że jesteś jednym z nich i Twoje życie, na wzór życia Maryi, powinno być nieustanną pieśnią pochwalną dla Boga. Błogosławiony, to znaczy szczęśliwy. Czy jesteś szczęśliwy w swojej relacji z Bogiem, jak Maryja?

 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.