fbpx

Uroczystości

Słowo na pustyni: J 1, 47-51 – Święto świętych Archaniołów

4 miesiące temu

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Ewangelia: J 1, 47-51
Słowo na pustyni: obietnica

Jezus składa Natanaelowi obietnicę: “Zobaczysz jeszcze więcej niż to” i mówi o aniołach, wstępujących do Nieba oraz zstępujących na ziemię. Człowiek wierzący wie, choć jego oczy jeszcze tego nie dostrzegają, że istnieje przestrzeń Nieba, która przekracza ludzkie wyobrażenia i oczekiwania. Tam, gdzie nie możemy jeszcze zajrzeć, Jezus króluje w otoczeniu aniołów, którzy nieustannie uwielbiają Boga. Do tego miejsca zmierzają wszystkie drogi, którymi prowadzić pragnie nas Bóg.

Na drogach, którymi prowadzi Cię Bóg, nie jesteś sam. To nie jest wyścig nierównych szans, któremu Bóg przygląda się bezczynnie. Kibicuje Ci całe Niebo, zamieszkałe przez dusze zbawionych i świętych aniołów, i gdy tego potrzebujesz, Bóg posyła Ci na pomoc swoich anielskich Posłańców. Teraz jeszcze niektóre rzeczy są przed Tobą zakryte, ale im bardziej zadbasz o swoją więź z Bogiem, tym bardziej wyostrzy się Twój duchowy wzrok. Zobaczysz więcej niż to, co jesteś sobie w stanie wyobrazić, i będziesz mieć swój udział w rzeczywistości, która przewyższa Twoje największe oczekiwania!

Czy masz świadomość, że Bóg nieustannie nad Tobą czuwa, a wraz z Nim całe Niebo? Czy ufasz, że Twoje życie i to co Cię spotyka nie są Bogu obojętne? Czy wiesz, że choć nie zawsze jesteś w stanie tego dostrzec, to masz potężnych Przyjaciół, wysłanników Boga, którzy pomagają Ci w Twojej codziennej, duchowej walce? Jak bardzo realna jest dla Ciebie obietnica Jezusa, że czeka na Ciebie dar świętości, po która tylko musisz się odważyć wyruszyć?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.