fbpx

Uroczystości

Słowo na pustyni: J 3, 13-17 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6 miesięcy temu

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Ewangelia: J 3, 13-17
Słowo na pustyni: Krzyż

Jak trudne musiało być dla Izraelitów oderwanie wzroku od kąsających węży i skupić go na wężu miedzianym. To, co jest źródłem cierpienia, jednocześnie staje się ratunkiem. Śmierć na Krzyżu, do której doprowadziła bolesna męka, stała się momentem wywyższenia Chrystusa, chwilą triumfu i chwały. Przedziwna logika Boga!

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To Ty jesteś całym światem Boga. Za Ciebie i dla Ciebie Jezus przyjął Krzyż, bo tylko Miłość uzdalnia do takiej ofiary z siebie. Patrząc dziś na krzyż kontempluj w sercu prawdę o Krzyżu Chrystusa, o Jego rozpostartych ramionach, o tym, ile cierpienia przyjął i jaką śmiercią umarł, aby uratować Ciebie.

Czy Krzyż jest dla Ciebie symbolem Miłości? Czy dostrzegasz w Krzyżu ratunek dla siebie i swoich bliskich? A może uważasz, że symbolizuje on tylko cierpienie, będąc nielogicznym narzędziem ratunku? Czy wierzysz, że Jezus zgodził się na śmierć na Krzyżu z Miłości właśnie do Ciebie? Czy żałujesz i szczerze pokutujesz za swoje grzechy, które przybiły Jezusa do Krzyża? Czy zmagając się z ciężarem swojego codziennego krzyża, łączysz swój krzyż z Krzyżem Chrystusa? Czy w Ukrzyżowanym Jezusie dostrzegasz sens cierpienia i swoje Zbawienie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.