fbpx

Uroczystości

Słowo na pustyni: Mt 1, 1-16. 18-23 – Święto Narodzenia NMP

6 miesięcy temu

Święto Narodzenia NMP
Ewangelia: Mt 1, 1-16. 18-23
Słowo na pustyni: narodziny

Rodowód Jezusa to historia o tym, jak Bóg na przestrzeni wieków realizował Plan Zbawienia. Od samego początku byli w tym planie Józef i Maryja, każde ze swoją własną misją. Józef wobec Prawa usynowił Jezusa, który począł się z Ducha Świętego. Maryja dała Jezusowi ciało. Dzięki Maryi Jezus w szczególny sposób wszedł w życie każdego człowieka. To wszystko, co poprzedziło w historii ten moment, jest rodowodem Łaski, która buduje na sercach przyjmujących i wypełniających Boża wolę.

Liturgiczne świętowanie narodzin Maryi, to zwrócenie przez Kościół Twojego wzroku ku Matce Boga, która w sposób doskonały przyjęła i wypełniła Bożą wolę. Łaska buduje na ludzkiej naturze, która też jest dziełem Boga. W historii Zbawienia, której kulminacyjny moment miał swoje miejsce na Krzyżu, Bóg wszedł w ludzką naturę dzięki człowiekowi. Życie Maryi to lekcja o tym, jak wielkie rzeczy może czynić Bóg, gdy człowiek współpracuje z Łaską, ufając, że On wykorzysta przeszłość, także tę trudną, do Swoich celów. Bóg pragnie działać przez Ciebie teraz, z całą Twoją przeszłością, lub pomimo niej, dla wypełnienia obietnicy, która jest zapisana w wieczności.

Jaką motywacją do codziennego otwierania się na Bożą wolę jest dla Ciebie życie młodej Dziewczyny z Nazaretu, która pozostając przez całe życie wierną swojemu “tak” pomogła Bogu zmienić losy świata? Czy postrzegasz swoje życie, jako część Bożego planu? Czy zgadzasz się, aby Bóg przez Ciebie działał? Czy dostrzegasz jego działanie w historii swojego życia, w historii swojej rodziny? Jak Twoja zgoda na Boże plany może wpłynąć na świat wokół Ciebie? Czy nie uciekasz od nich z obawy przed tym co trudne, może nawet niewytłumaczalne, po ludzku nielogiczne?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.