fbpx

Uroczystości

Słowo na Pustyni – Uroczystość NMP Królowej Polski

2 miesiące temu

Ewangelia: J 19, 25-27
Słowo na pustyni: Matka

Jezus oddaje nas pod opiekę swojej Matce. Matce obecnej na Golgocie, w godzinie największej próby swojego Syna. Jej postawa mówi nam, że skoro nie uciekła od Krzyża Jezusa, nie porzuci żadnego ze swoich dzieci pośród krzyży codzienności. Mamy Matkę, która będąc pokorną służebnicą Pana, jest także Królową. To Testament Krzyża – Jezus pragnie, aby Maryja się nami opiekowała. 

Maryja bardzo poważnie traktuje swoje duchowe macierzyństwo. Aby go doświadczyć, musisz postąpić, jak Jan – wziąć Maryję do siebie. Zaprosić do swojego życia, przeżywać z Nią swoją codzienność. “Oto Matka twoja” – to słowa Jezusa skierowane także do Ciebie. Masz Mamę. Ona jest Królową nieba i ziemi – także tej ziemi ojczystej, tyle razy na przestrzeni wieków zawierzanej Jej opiece. Nie bój się Jej zaufać.

Jak wygląda Twoja relacja z Maryją? Czy ufasz ostatnim ziemskim słowom Jezusa, który powiedział, że Jego Matka jest także Twoją Matką? Czy szukasz w Maryi oparcia, gdy życie kieruje Cię na Twoją golgotę? Czy wziąłeś już Maryję do siebie, jak Jan, i zacząłeś przeżywać z Nią swoją codzienność?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.