fbpx

Uroczystości

Słowo na Pustyni – Święto Nawiedzenia NMP

3 tygodnie temu

Ewangelia: Łk 1, 39-56
Słowo na pustyni: błogosławiona

Podczas spotkania Maryi z Elżbietą bardzo realnie obecny był Duch Święty. To On wlał w serce Elżbiety słowa pozdrowienia, które od ponad dwóch tysięcy lat powtarza Kościół – błogosławiona między niewiastami. To wypełnienie proroctwa, jakie w swoim Magnificat wygłasza Maryja: “Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

Spotkanie Maryi i Elżbiety staje się przestrzenią uwielbienia Boga. Bóg posługuje się człowiekiem, aby dotknąć swoją obecnością. Maryja chce Ci dziś pokazać na swoim przykładzie, jak gotowość służenia innym od początku zawiera się w palnie Boga. Zawsze wtedy, gdy z pośpiechem i autentyczną szerością idziesz do drugiego człowieka, aby mu w czymś pomóc, niesiesz tej osobie Boga, który przyszedł na świat, aby służyć. Maryja jako pierwsza rozpoznała to wezwanie i wcieliła w życie.

Maryja każdego dnia z pośpiechem przychodzi do Twojej codzienności, aby przynieść Ci Miłość swego Syna – czy przyjmujesz Ją z radością, jak Elżbieta? Tam, gdzie Maryja jest obecna i mile widziana, tam także jest Duch Święty, Ona jest Jego Oblubienicą – czy doświadczasz, że Matka Boża realnie wprowadza Cię w obecność Jezusa i Ducha Świętego? Jak wygląda Twoja relacja z Maryją? Czy Twoja duchowa wrażliwość otwiera Cię na Jej obecność, a Jej obecność napełnia Cię radością i porywa do uwielbienia Boga? 


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.