fbpx

Uroczystości

Słowo na Pustyni – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

1 tydzień temu

Ewangelia: J 19, 31-37
Słowo na pustyni: Serce

Po Zmartwychwstaniu Jezus zachował swoje rany, m. in. ranę na swoim boku, pozostawioną przez włócznię, która przebiła Jego Serce. Serce Jezusa jest otwarte jak ramiona Miłosiernego Ojca, który biegnie na spotkanie z powracającym synem marnotrawnym. Bo po to Jezus przyszedł na świat, aby objawić – unaocznić – nieskończoną Miłość Boga do człowieka.

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Słowo Boże kieruje Twoją uwagę na Golgotę, na Krzyż, na którym Jezus oddał za Ciebie życie. To właśnie tam najpełniej Bóg objawił to, co nosi w Sercu – Źródło Żywej Wody. Jeśli pragniesz życia wiecznego, Serce Jezusa jest także bramą, której wrota na oścież otworzył Krzyż. Nikt nie kocha Cię bardziej, niż Bóg. Nikt nigdy nie pokocha Cię bardziej, niż On. 

Jakie uczucia wzbudza w Tobie obraz przebitego Serca Jezusa? Czy Twoje serce odpowiada na Miłość Boga wzajemnością? Czy obraz otwartego Serca, zawsze gotowego Cię przyjąć, pomaga Ci zbliżyć się do Jezusa? Czy Twoja relacja z Bogiem tworzy przestrzeń spotkania serce w Serce?  


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.