fbpx

Słowo

12 miesięcy temu

Uwierzyć nadziei wbrew nadziei

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
(Ps 23, 4)

Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef i inni, których spotykamy na kartach Pisma Świętego, ale również święci, na których wskazuje nam Kościół – co ich charakteryzowało, co łączyło, co sprawiło, że niejednokrotnie zostawiali wszystko i szli w nieznane, stając się często głupimi w oczach świata, tylko dlatego, że nie płynęli z jego nurtem?

Czytaj dalej