Słowo

2 lata temu

Błogosławione porażki

Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia” Flp 4,13

Każdy z nas przeżył w życiu chwile załamania – kiedy wydawało mu się, że upadł bardzo nisko, że jego życie zupełnie legło w gruzach. Może niekoniecznie chodzi mi teraz o grzechy, lecz raczej o te sytuacje, w których nie udało nam się wypełnić jak należy naszych obowiązków, kiedy nie zdaliśmy jakichś egzaminów, nie wyszło nam na sprawdzianie, chociaż tak bardzo się staraliśmy.

Czytaj dalej