Słowo

2 lata temu

W górę serca!

My, ludzie wierzący, którzy już w jakiś sposób doświadczyliśmy miłości Boga i chcemy nią żyć, często modląc się doświadczamy różnych pokus i zniechęcenia. Pewnie wielu zna to uczucie, kiedy było się „świeżo” po nawróceniu i modlitwa przychodziła sama do serca, czuło się wielką potrzebę rozmowy z Panem, przebywania z Nim.

Czytaj dalej