Słowo

1 rok temu

Pusty…

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.  Łk 24, 5-6

Zastanowiło mnie ostatnio  słowo “pusty”. Niby zwykły przymiotnik, dwusylabowy, nieznaczący dla jednych nic, dla innych raczej negatywny. To słowo prawie zawsze kojarzy się z brakiem czegoś.

Czytaj dalej