fbpx

Słowo

2 miesiące temu

Słowo na pustyni: J 12, 24-26

Poniedziałek XIX Tygodnia Zwykłego, Rok A
Ewangelia: J 12, 24-26
Słowo na pustyni: obumieranie

Jezus posługuje się obrazem ziarna, które wrzucone w ziemię wydaje plon, aby uzmysłowić swoim uczniom, że wszystko to, czym są i co mają, jest tylko etapem.

Czytaj dalej