fbpx

Słowo

7 miesięcy temu

Słowo na pustyni: Łk 10, 38-42

Wtorek XXVII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 10, 38-42
Słowo na pustyni: równowaga

Jezus odwiedza dom swoich przyjaciół z Betanii. Marta krząta się wokół gości, a jej siostra Maria zostawia wszystko i zasłuchana w to, co Jezus mówi, siada u Jego stóp.

Czytaj dalej