fbpx

List od Boga do zasmuconych

Moje Dziecko!
Widzę Twoje łzy, które wylewasz w ukryciuPs 139, 2
i każdą z nich przechowuję w swoim bukłaku, bo są tak cenne dla Mnie.Ps 56, 9
Jesteś tak drogi w Moich oczach.Iz 43, 4
Ja słyszę każde słowo Twojego cierpienia, zanim jeszcze je wypowiesz.Ps 139, 4
I pragnę Cię pocieszyć! 2 Kor 1, 5
Znam ciężar, który niesiesz na swoich barkach, ponieważ dźwigam go razem z Tobą!Ps 68, 20
Właśnie wtedy, kiedy czujesz się najbardziej samotny, Ja jestem przy Tobie.Sdz 6, 12
Obiecałem, że nigdy Cię nie opuszczęMt 28, 20
i ani na krok nie odstąpię od Ciebie.Iz 54, 10
Choćbyś miał iść przez wody, one Cię nie zatopią, ponieważ Ja będę z Tobą.Iz 43, 2
Bądź silny i przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie.Syr 2, 4
Bądź mężny i mocny! Nie bój się, gdyż Ja idę z Tobą!Pwt 31, 6
Choćby nawet porzucił Cię ojciec lub matka - Ja Cię przygarnę!Ps 27, 10
Dam Ci schronienie,Ps 73, 28
przechowam Cię w swoim namiocie w dniu nieszczęścia.Ps 27, 5
Ze Mną przejdziesz przez najciemniejszą dolinę swego życia,Ps 23, 4
ponieważ Ja będę jakby lampą dla Twoich stóp.Ps 119, 105
Ciemność przestanie być ciemna - i rozświetlę Twe życie!Ps 139, 12
Wzywaj Mnie w dniu utrapienia, Ja Cię uwolnię, a Ty Mnie uwielbisz!Ps 50, 15
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy.Syr 2, 2
Ja jestem z Tobą, żeby Cię chronić.Jr 1, 19
Ja będę dźwigał Twe ciężary.Ps 68, 20
Ja zajmę się Tobą!Syr 2, 6
Ja - bo jesteś Mym ukochanym Dzieckiem.Iz 54, 10
Jesteś dziełem Moich rąk.Iz 43, 7
Znam Cię lepiej niż ktokolwiek inny.Ps 139, 1
Nie goń za tym, co wielkie lub co przerasta Twe siły.Ps 131, 1
Każdy dzień mija tak szybko.Mdr 2, 5
Pamiętaj, że masz tylko jedno życie,Syr 18, 10
więc przeżyj je mądrze i dobrze.Ps 90, 12
Jest ono zbyt krótkie, by się smucić, więc rozraduj swe serce.Syr 30, 21
Pociesz je i oddal od siebie złe myśli.Syr 30, 23
Napełnij się nadzieją i powstań!Ps 37, 34
W ciszy i ufności leży Twoja siła.Iz 30, 15
Wspomnij Moje dzieła i zobacz, jak wiele dotąd uczyniłem dla Ciebie!Ps 77, 12
Ja jestem Twym Bogiem i nie ma innego.Iz 46, 9
Będziesz szczęśliwy, bo Moja moc jest w Tobie.Ps 84, 6
Pokładaj swą ufność we Mnie,Ps 33, 22
ponieważ beze Mnie nic nie możesz uczynić,Jr 15, 5
a dla Mnie nie ma rzeczy niemożliwych.Mk 10, 27
Proś Mnie, a Ja Cię wysłucham.Łk 11, 9
Trwaj we MnieJ 15, 4
i proś o cokolwiek chcesz, a Ja to spełnię.J 15, 7
Ja mogę uczynić daleko więcej niż to, o co prosisz lub co rozumiesz.Ef 3, 20
Wylej swe serce przede Mną!Ps 62, 9
Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną.Jr 15, 19
Porzuć swe dawne życie.Ef 4, 22
Przyjdź do Mnie, bo czekam na Ciebie - daję Ci drogę powrotu!Syr 17, 24
Ze wzruszeniem będę Cię wyczekiwał.Łk 15, 20
Ja przebaczę Ci każdy Twój błąd i oczyszczę Twe serce.Iz 1, 18
Jestem wierny i sprawiedliwy, dlatego wyznaj Mi swoje winy, a Ja je odpuszczę.1 J 1, 9
Jak odległy jest wschód od zachodu, tak Ja oddalę od Ciebie Twój grzechPs 103, 12
i dam Ci serce nowe, a usunę serce z kamienia.Ez 36, 26
Dziecko, proszę Cię, przebacz tym, którzy Cię zranili.Ef 4, 32
Przebaczaj im, abym i Ja mógł przebaczać Tobie.Mt 6, 14
Puść wszystko w niepamięć,Mt 18, 22
a Ja opatrzę Twoje rany.Ps 147, 3
Wiem, że to trudne, ale Ja sam dałem Ci swój przykład.Łk 23, 34
Nie zwlekaj i zrób to teraz!Syr 5, 7
Zostaw swą przeszłość i spoglądaj przed siebie,Flp 3, 13
bo mam względem Ciebie wspaniały plan.Ef 2, 10
Wybrałem właśnie Ciebie!J 15, 16
Jeśli pójdziesz Moją drogą, będę współdziałał z Tobą.Rz 8, 28
To Ja sam jestem Twoją drogąJ 14, 6
i we Mnie dokonasz czynów pełnych mocy.Ps 108, 14
Czy pójdziesz za Mną?Iz 6, 8
Czekam na Twoją odpowiedź.
Twój Tata, Bóg.