List od Boga do młodych

Moje Dziecko!
Być może słyszałeś o Mnie wiele nieprawdziwych rzeczy, z powodu których jeszcze nie zbliżyłeś się do Mnie.Ga 4, 6-7
Może ktoś okłamał Cię i powiedział, że należy się mnie bać, bo jestem pełny gniewu, że uwielbiam karać i że jestem daleko.J 8, 41-44
Ale to nieprawda! Ja zawsze jestem blisko CiebieMt 28, 20
i jestem cały Miłością.1 J 4, 16
Jestem cierpliwy, łagodny, nie pamiętam tego, co złe.1 Kor 13, 4-5
Ja jestem dobry i zawsze daję tylko to, co dobre.Ps 119, 68
Troszczę się o Ciebie każdego dnia,Ez 34, 11
aby nawet jeden włos nie spadł z Twojej głowy.Łk 12, 7
Ja jestem kochającym Cię Tatą.1 J 3, 1
To ja Cię stworzyłem.Iz 64, 7
Ukochałem Cię miłością odwieczną!Jr 31, 3
Jeszcze zanim ukształtowałem Cię w łonie Twej Mamy - znałem Cię.Jr 1, 5
Byłeś w Moim sercu od samego początku.Ef 1, 11
Nie jesteś pomyłką - Ja zawsze Ciebie chciałem.Ps 139, 16
Znam Cię lepiej, niż ktokolwiek inny. Wiem o Tobie wszystko.Ps 139, 1
Zawsze byłem przy Tobie.Hbr 13, 5
Czuwałem nad Tobą, gdy byłeś dzieckiem,Oz 11, 1
uczyłem Cię chodzić i na swoje ramiona Cię brałem.Oz 11, 3
Przeznaczyłem Cię dla siebie, abyś był Moim dzieckiem.Ef 1, 5
Tchnąłem swego Ducha do Twego wnętrza,Ez 36, 26
aby przekonał Cię o tym, kim Ja jestem dla Ciebie i kim Ty jesteś dla Mnie.Ga 4, 6-7
Jesteś Moim dzieckiem. Zawsze nim byłeś i zawsze będziesz.Rz 8, 14-16
To Ja daję Ci dobre pragnienia, jakie odkrywasz w swoim sercu.Flp 2, 13
Każdy Twój dobry czyn bierze swój początek we Mnie.Iz 26, 12
To we Mnie poruszasz się, chodzisz i jesteś.Dz 17, 28
Nie jestem daleko. Jestem zawsze bardzo blisko Ciebie.Ps 145, 18
Jestem u Twego boku w każdej minucie dnia.Ps 121, 5
Jeśli będziesz Mnie wzywać - wysłucham Cię,Iz 55, 6
a jeśli będziesz mnie szukać z całego serca - znajdziesz Mnie.Jr 29, 12-13
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra!Jr 32, 40
Możesz Mnie zasmucić swoim życiem, ale ja zawsze będę Cię kochał i czekał na Ciebie.Iz 54, 10
Nigdy Cię nie odrzucę, nawet gdybyś Ty odrzucił Mnie. 2 Tm 2, 13
Jeśli się zgubisz, wiedz, że będę czekał na Ciebie, wypatrywał Cię, by wybiec Ci na spotkanie,Łk 15, 20
ponieważ nie spocznę, dopóki Cię nie znajdę.Mt 18, 12-13
Nie po to, by Cię ukarać, ale by powiedzieć Ci, że już dawno Ci wszystko wybaczyłemEf 4, 32
i nie pamiętam Twoich grzechów.Iz 1, 18
Nie będę wspominał błędów Twej młodości.Ps 25, 7
Jak odległy jest wschód od zachodu, tak Ja odsunę od siebie wszystkie Twoje grzechy.Ps 103, 12
Jestem cały pełny miłości i przebaczenia.Ps 86, 5
Nic Cię nie zdoła odłączyć ode Mnie!Rz 8, 38-39
Ja zawsze będę Cię prowadził i nasycę Twoje życie dobrami.Iz 58, 11
Zaspokoję każdą, powtarzam, każdą Twoją potrzebę.Flp 4, 19
Twoje nogi uczynię szybkie niczym u jeleniaPs 18, 34
i odnowię Twą młodość niczym orła.Ps 103, 5
Jeśli się smucisz - wylej przede Mną Twe serce,Ps 62, 9
a Ja Cię pocieszę.Iz 66, 13
Już zawsze będę Twym pocieszycielem.Iz 51, 12
Jeśli nie widzisz dla siebie przyszłości, przyjdź do Mnie, a Ja Cię pokrzepię.Mt 11, 28
Jeśli doświadczyłeś w swoim życiu zranień, opowiedz Mi o tym, a ja uzdrowię Twoje złamane serce.1 P 2, 24
Ja nie pozwolę Cię już nigdy złamać i zgasić Twego ducha!Iz 42, 3
Nie bój się i nie lękaj, ponieważ Ja, Twój Tata, jestem wszędzie dokądkolwiek się udasz.Joz 1, 9
Przechowam Cię w swoim namiocie i ukryję Cię w trudnym czasie.Ps 27, 5
Przygarnę Cię, jak tylko ojciec może przygarnąć swe dziecko.Rz 15, 7
Ja zawsze jestem blisko skruszonych w sercu i złamanych na duchu.Ps 34, 19
Wycisz swoje serce i ukryj się we Mnie, ponieważ chcę być miejscem Twego odpoczynku,Kol 3, 3
warowną twierdzą, w której możesz schronić się przed całym światem.Ps 71, 3
Nie bój się, wołam Cię po imieniu - Tyś mój!Iz 43, 1
Choćbyś szedł przez ciemną dolinę, nie lękaj się, bo Ja jestem z Tobą.Ps 23, 4
Choćbyś szedł przez wody, nie obawiaj się, ponieważ wody Cię nie zatopią.Iz 43, 2
Choćbyś szedł przez ogień, nie trwóż się, ponieważ Ja Cię osłonię.Iz 43, 2-3
Moja ręka czuwa zawsze nad Tobą, Moje Dziecko. Ps 139, 5
Szukaj czasu ciszy, by jak mój Syn, Jezus, spotykać się ze Mną na modlitwie.Mk 1, 35
Wstawaj o świcie i zaczynaj każdy dzień od rozmowy ze Mną.Ps 55, 18
Tak bardzo czekam na Ciebie każdego poranka!Ps 5, 4
Napisałem do Ciebie list, Biblię, którą możesz czytać kiedykolwiek zechcesz.1 Tm 4, 13-16
Znajdziesz w niej słowa prawdy, które mają moc przemienić Twoje życie, jeśli tylko na to pozwolisz.Hbr 4, 12
A prawda uwolni Cię od kłamstw, w które dotąd wierzyłeś na temat Mnie, samego siebie i świata,J 8, 32
i będziesz prawdziwie wolny. Ta wolność jest Twoim przeznaczeniem. Ga 5, 1
Wiem, że zastanawiasz się nad tym, co zrobić ze swoim życiem. Spójrz na Mnie, Moje Dziecko.2 Krn 20, 12
Mam doskonały plan dla Twojego życia, który uczyni Cię szczęśliwym.Ef 2, 10
Plan pełen miłości oraz pokoju,Jr 29, 11
abyś miał życie, i to życie w obfitości.J 10, 10
Pytaj o to, co jest Moją wolą, a ja będę Ci wskazywał dokładnie drogę.Iz 30, 21
Z całego serca Mi zaufaj i nie polegaj dłużej na swoim rozsądku.Prz 3, 5
Przygotowałem dla Ciebie wielkie i wspaniałe rzeczy, jakie Ci się nawet nie śniły.1 Kor 2, 9
Rozraduj się we Mnie, a zobaczysz jak spełniam najskrytsze pragnienia Twojego serca!Ps 37, 4
Nie mów, że jesteś zbyt młody, ponieważ pójdziesz dokądkolwiek Cię poślę.Jr 1, 7
Nie lękaj się!Jr 1, 8
Jeśli pójdziesz za głosem Twego powołania, będę współdziała z Tobą we wszystkim dla Twego dobra.Rz 8, 28
Ja sam będę działał!Ps 37, 5
Dlatego jeszcze dziś pytaj Mnie o plany, jakie mam względem Ciebie, wyrusz ze Mną w tę niezwykła podróż Twego życia!Mt 9, 9
Zawsze szanuj swoich rodziców.Wj 20, 12
Nawet jeśli czujesz się przez nich nierozumiany - kochaj ich.J 13, 34
Nawet jeśli Cię zranili - przebaczaj im.Ef 4, 32
Nawet jeśli Cię porzucili, pamiętaj, że Ja zawsze byłem z Tobą.Ps 27, 10
Zostaw swoją przeszłość za sobąŁk 9, 62
i nie pozwól, by jeszcze chociaż jeden dzień przeszłości definiował Twoją przyszłość.Flp 3, 11
Nie wspominaj już dłużej tego, co minęło, i nie roztrząsaj dawnych rzeczy.Iz 43, 18
Bo oto ja dokonuję dla Ciebie rzeczy zupełnie nowej.2 Kor 5, 17
Daję Ci całą swoją miłość, a ona przewyższy nawet najgłębsze zranienie, jakiego doświadczyłeś w swoim życiu.Oz 6, 1
Pamiętaj, że to nie Twoja miłość do Mnie Cię uzdrawia, ale Moja miłość do Ciebie.Ps 30, 3
Kocham Cię tak bardzo, że pozwoliłem Mojemu Synowi, Jezusowi, pójść na krzyż, gdzie oddał za Ciebie swoje życie,1 J 3, 16
ponieważ tylko w ten sposób mogłem Cię zbawić.Ef 1, 7
Oto nadszedł dla Ciebie czas, byś Mnie szukał i wreszcie odnalazł!Oz 10, 12
Tylko szukaj Mnie z całego Twego serca!Jr 29, 13
Wołaj do Mnie, a Ja Ci odpowiem,Jr 33, 3
przybliż się do Mnie, a Ja przybliżę się do Ciebie.Jk 4, 8
Uwielbiaj Mnie i proś, aby doszły do skutku wszystkie Twoje zamiary i pragnienia.Tb 4, 19
Ufaj Mi, a Ja wysłucham wszystkich Twoich próśb, które są zgodne z Moją wolą. 1 J 5, 14
Moje umiłowane Dziecko, czy pójdziesz dalej przez życie razem ze Mną?Iz 6, 8
Pozwól Mi trzymać Cię za rękę i poprowadzić Cię!
Czekam na Twoją odpowiedź.
Twój Tata, Bóg.