List od Boga do mężczyzny

Mój Synu!
Wołam Cię dziś po imieniu!Iz 43, 1
Nadszedł już bowiem czas, byś wziął udział w bitwie,2 Kor 10, 3-5
byś przypasał miecz i wziął w dłoń tarczę.Ef 6, 11
Wyrwałem cię z ciemności do światła, abyś przejrzał,1 P 2, 9
dlatego swoją walkę toczysz przeciwko siłom ciemności.Ef 6, 12
Z całego serca zaufaj Mi, a Ja Cię poprowadzę.Prz 3, 5
Zaufaj Mi bezgranicznie, a Ja zajmę się Tobą,Syr 2, 6
ponieważ zwycięstwo zależy ode Mnie.Prz 21, 31
Będę walczył u Twego boku do końca,Mt 28, 20
bądź więc mężny i mocny!Joz 1, 7
Nie lękaj się i podnieś swe ręce wysoko,Iz 35, 3
ponieważ Ja idę z Tobą i nigdy Cię nie porzucę!Pwt 31, 6
To Ja Ciebie stworzyłem i należysz do Mnie.Ps 100, 3
Utkałem Cię w głębi ziemi,Ps 139, 13
to Moje ręce Cię ukształtowały.Ps 119, 73
Wyryłem Cię na swoich dłoniach,Iz 49, 16
dlatego będę walczył za Ciebie!Syr 4, 28
Pójdź tą drogą, którą dla Ciebie przygotowałem,Jr 7, 23
choć Moje drogi nie są takie, jak Twoje.Iz 55, 8
Poprowadzę Cię do źródeł,Iz 49, 10
gdzie się orzeźwisz i odpoczniesz.Ps 23, 1
A choćbyś szedł ciemną doliną, nie lękaj się, gdyż Ja będę z Tobą,Ps 23, 4
tak, jak zawsze jestem, kiedy upadasz i kiedy się dźwigasz z upadku.Ps 139, 1
Synu, szukaj Mnie,Iz 55, 6
a dam Ci się znaleźć.Łk 11, 10
Wzywaj Mnie,Jon 2, 3
a ja Cię uzdrowię.Ps 30, 3
Mów do Mnie nieustannie,1 Tes 5, 17
a Ja Cię wysłucham.Ps 91, 15
Ja dodam Ci sił, byś osiągał nieosiągalne i przemierzał nieprzemierzone.Iz 40, 31
Uczynię Cię górą, której nikt nie zdobędzie.Ps 30, 8
We Mnie dokonasz czynów pełnych mocy!Ps 108, 14
Ucz się ode Mnie, jak masz walczyć,Mt 11, 29
bo jestem Twym jedynym MistrzemHi 36, 22
i nie ma innego.Pwt 4, 35
Jestem cały miłością1 J 4, 8
i pragnę, abyś Ty miłował wszystkich taką miłością, jaką Ja obdarzam Ciebie.1 J 4, 11
Kochaj swoją żonę dokładnie tak, jak kochasz samego siebie.Ef 5, 33
Przeznaczyłem ją dla Ciebie, abyś otoczył ją miłością i troską.Tb 6, 18
Ona jest częścią Ciebie już od początku świata,Rdz 2, 23
a skoro ją odnalazłeś, to możesz być pewnym Mojej łaski i błogosławieństwa nad Tobą.Prz 18, 22
Jest ona darem ode Mnie, i to darem niezwykłym,Prz 19, 14
bo stworzyłem ją wspaniałąPs 139, 14
i niezwykle piękną.Pnp 7, 7
Dzięki twej żonie wielkie błogosławieństwo spłynie na Twój dom.Prz 8, 22
Będziesz szczęśliwy, a Twoje życie długie.Syr 26, 1
I radość zamieszka w Twym domu.Syr 26, 13
Walcz więc o tę kobietę tak, jak Ja walczyłem o Ciebie.Ef 5, 25
A Moja walka zaprowadziła Mnie na krzyż i tam zwyciężyłem.Flp 2, 8
Bądź łagodny i dobry, abyś nie sprawiał jej przykrości.Kol 3, 19
Ona stała się towarzyszką Twego życia z Twojego wyboru i złożonej przysięgi.Mal 2, 14
I nigdy jej nie zdradzaj! Nigdy!Wj 20, 14
Powtarzam raz jeszcze, masz być dla niej wiernym powiernikiem Mojej miłości.Pwt 5, 18
Kochaj ją niezależnie od tego, co Was spotka,1 Sm 1, 5
bo wszelkie doświadczenie jest darem ode Mnie.Jk 1, 2
Wiem, że to wymaga od Ciebie trudu i poświęcenia, ale taka jest Moja wola.Rdz 29, 18
Bądź radykalny i stanowczy w tym, co robisz i kim jesteś.Mt 5, 37
Nie pozwalaj sobie na bylejakość,Ap 3, 15
bo jesteś wezwany do większych rzeczy.J 14, 12
Przygotowałem wspaniały plan dla Twego życia i chcę, byś go wypełnił.Ef 2, 10
Jeśli będziesz Mi posłuszny, Ja nie pozwolę Ci nigdy upaść.Ps 16, 8
Dam Ci siłę i moc.Flp 4, 13
Pokonasz każdą przeszkodę i przezwyciężysz każdą trudność dzięki Mnie,Rz 8, 37
bo Ja troszczę się o Ciebie.Ps 23, 1
i zawsze dotrzymuję każdego danego słowa.Ps 19, 8
A jeśli upadniesz – powstań!Jl 2, 13
I wyciągnij wnioski ze swej porażki, bo moc w słabości się doskonali.2 Kor 12, 9
Staraj się o Moje królestwo!Mt 6, 33
Przygotowałem w nim specjalne miejsce, właśnie dla Ciebie.J 14, 2
Jeśli będziesz prawdziwie waleczny, zdobędziesz je!Mt 11, 12
Jestem przy Tobie, dzielny wojowniku!Sdz 6, 12
Pozostaje tylko pytanie, jakim chcesz być i co wybierzesz?Pwt 30, 19
Czy zechcesz przemienić swoje życie?Rz 12, 2
Czekam cierpliwie na Twoją odpowiedź.
Kocham Cię!
Twój Tata, Bóg