List od Boga do kobiety

Moja Córko!
Czy wiesz, że jesteś piękna? Bo jesteś.Pnp 7, 7
Czy wiesz, że kocham Cię taką, jaką jesteś? Bo kocham. Iz 43, 4
Góry mogą ustąpić, a pagórki się zachwiać, ale Ja zawsze będę Cię kochał!Iz 54, 10
To Ja Cię stworzyłem,Rdz 1, 27
utkałem Cię w łonie Twej matki.Ps 139, 13
Znam Cię lepiej, niż ktokolwiek inny na ziemi.Ps 139, 1
Rozumiem Twoje problemy i troski, bo dźwigam je razem z Tobą.Ps 68, 20
Pamiętaj, że nigdy nie odstąpię od Ciebie i Cię nie porzucę. Joz 1, 5
Nawet gdyby opuścili Cię twoi najbliżsi - Ja Cię przygarnę.Ps 27, 10
Przechowam Cię w swoim namiocie w dniu nieszczęścia, wydźwignę Cię na skałę.Ps 27, 5
Nie zmrużę oka, aby czuwać nad Tobą w każdej godzinie życia,Ps 121, 4
więc możesz zawsze zasypiać spokojnie.Ps 4, 9
Jestem zawsze blisko Ciebie, jak cień podążam za Tobą.Ps 121, 5
Dlatego przyjdź do Mnie z ciężarem, który dźwigasz, a Ja Cię pokrzepię.Mt 11, 28
Przerzuć swe troski i obawy na Mnie, bo zależy Mi na Tobie.1 P 5, 7
Nawet gdybyś szła ciemną doliną, nie lękaj się, bo jestem z Tobą.Ps 23, 4
Pójdziesz swą drogą bezpiecznie, noga Twoja się nie potknie.Prz 3, 23
Dodam Ci siły i mocy.2 Tm 1, 7
Chcę dać Ci serce nowe i tchnąć nowego ducha,Ez 11, 19
bowiem wzywam Cię do życia jak najdoskonalszego.Kol 3, 2
Jeśli zechcesz, pokażę Ci to, czego nie widzisz, abyś mogła przemienić swe serce.Rz 12, 2
Pokażę Ci ścieżkę życia, którą chcę, abyś poszła.Ps 16, 11
Wtedy zaczniesz żyć pełnią życia.J 10, 10
Ja dokonam tego w Tobie!1 Tes 5, 24
Nakłoń swych uszu i słuchaj Mego głosu, a Ja Cię nie zawiodę.Iz 55, 3
Unikaj wszystkiego, co ma choćby pozór zła,1 Tes 5, 22
bo choć wszystko Ci wolno, nie wszystko przynosi korzyść.1 Kor 6, 12
Zachowuj czystość swego serca, a dam Ci się ujrzeć.Mt 5, 8
Bądź skromna w swoim zachowaniu i nie koncentruj się tylko na swej urodzie,1 Tm 2, 9
bo Twe piękno pochodzi z Twego wnętrza i objawia się w Twym sercu.Łk 6, 45
Bądź dzielna, a Twoje życie stanie się darem dla innych.Prz 31, 10
Pielęgnuj w sobie dobro,Ps 34, 15
gdyż wtedy posiądziesz największy skarb.Mt 6, 20
Chowaj go przed tymi, którzy nie zasługują, by go oglądać.Mt 7, 6
I pamiętaj, że skarb Twój jest tam, gdzie serce Twoje.Łk 12, 34
Strzeż się przed gadulstwa i obgadywania,Prz 10, 19
aby tylko mowa budująca wychodziła z Twych ust.Ef 4, 29
W ten sposób upodobnisz się do Mnie, bo Ja jestem cichy i pokorny. Mt 11, 29
Bądź zawsze prawdomówna.1 Tm 3, 11
Przywdziej sprawiedliwość jak szatę,Syr 27, 8
a wysłucham każdej modlitwy, jaką do Mnie będziesz wytrwale zanosić.Jk 5, 16
Ja jestem Bogiem Miłości.1 J 4, 16
Stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo, dlatego Moja miłość żyje w Tobie.Rdz 1, 27
Jednak, abyś mogła pokochać innych, musisz najpierw pokochać samą siebie.Mt 22, 39
Jesteś piękna taką, jaką Cię stworzyłem.Rdz 1, 31
Jesteś niczym lilia pośród cierni!Pnp 2, 2
Dlatego nie porównuj się do innych, gdyż Twoja wartość nie zależy od tego, co pomyślą o Tobie ludzie.Ga 6, 4
Nie bój się, gdyż w miłości nie ma miejsca na lęk.1 J 4, 18
Kochaj swego męża, a nie zbłądzisz ani się nie potkniesz.1 J 2, 10
Bądź ozdobą swego męża poprzez swą dzielność. Prz 12, 4
Bądź dobra i nieskazitelna, a radość będzie Twą towarzyszką.Ps 97, 11
Okazuj swą dobroć przez całe jego życie,Prz 31, 12
a zachwyci Cię ten, którego Ci dałem.Pnp 7, 7
Ty jesteś jego, a on Twój.Pnp 2, 16
Walcz o Waszą miłość i bądź mu wierna,1 Kor 7, 10
bo przecież z Mojego postanowienia staliście się jednością.Rdz 2, 24
Twoje piękno i radość będą mu osłodą życia.Syr 26, 13
Bądź mu poddana, bo taka jest Moja wola.Kol 3, 18
On ma być głową Waszej rodziny.Ef 5, 23
Ja tak ustanowiłem go panem i sługą Waszego domuMk 10, 43
i pragnę zgody między Tobą i mężczyzną, którego Ci dałem,Syr 25, 1
dlatego przebaczaj mu, kiedykolwiek sprawi Ci przykrość.Mt 18, 21-22
Wiem, że to trudne, dlatego szukaj swej siły we Mnie,Syr 2, 6
beze Mnie bowiem nic nie możesz uczynić.J 15, 5
To Ja jestem w Tobie sprawcą chcenia i działania zgodnie z Moją wolą.Flp 2, 13
Jestem Twoim Bogiem i to Bogiem jedynym.Pwt 6, 4
Mogę dokonać wszystkiego - dla Mnie nie ma nic niemożliwego.Łk 1, 37
Wystarczy, że będziesz trwać we Mnie,J 15, 7
a spełnię pragnienie Twego serca.Ps 37, 4
Ja w tej właśnie chwili wiem, czego potrzebujesz, zanim Mnie o to poprosisz,Mt 6, 8
dlatego uśmiechnij się do dnia przyszłego.Prz 31, 25
Tak bardzo Cię kocham i tak bardzo troszczę się o Ciebie! Ps 40, 18
Dokonam tego wszystkiego dla Ciebie.Ps 138, 8
Będę światłem dla Twoich stóp.Ps 119, 105
Nigdy Cię nie opuszczę.Mt 28, 20
Przyjdź do Mnie, ma piękna przyjaciółko!Pnp 2, 10
Pozostaje tylko pytanie, jaką chcesz być i co wybierzesz?Pwt 30, 19-20
Czy zechcesz przemienić swoje życie?Rz 12, 2
Czekam cierpliwie na Twoją odpowiedź.
Kocham Cię!
Twój Tata, Bóg