fbpx

List od Boga do kapłana

Mój umiłowany Synu!
Wezwałem Cię po imieniu. Tyś Mój!Iz 43, 1
Uwiodłem Cię, a Ty pozwoliłeś się uwieść Mojej Miłości.Jr 20, 7
Wybrałem Cię spośród Twych braci, abyś stanął przede Mną.Jr 15, 19
Pamiętaj, że jesteś Moim kapłanem – sługą żyjącego Boga!Iz 61, 6
Pochwyciłem Cię na krańcach ziemi i sprowadziłem z najdalszych jej stron, aby ogłosić, że zostałeś poświęcony Mnie, Twojemu Ojcu i Bogu!Iz 41, 9
Stałeś się Moim sługą, ponieważ wybrałem Cię dla siebie.Mt 12, 18
Jesteś Moim umiłowanym, w którym Moje serce ma upodobanie.Mk 1, 11
Moim najgłębszym pragnieniem jest, abyś był święty, jak Ja jestem.Kpł 11, 44
Powtórzę raz jeszcze – stawaj się coraz doskonalszy!1 Tes 4, 1
Kochaj Mnie ze wszystkich sił, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.Mk 12, 30
Trwaj w gorliwości przede Mną. Bądź płomiennego ducha!Rz 12, 1
Rozpal na nowo charyzmat, który jest w Tobie.2 Tm 1, 6
Trzymaj się mocno Słowa życia!Flp 2, 16
Uwielbij Moje Słowo, które każdego dnia kieruję do Ciebie.Ps 56, 11
Mów do Mnie z głębi Twego serca,Mt 6, 6
a Ja Cię wysłucham.Ps 91, 15
Pokrzep ręce osłabłe, wzmocnij kolana omdlałe!Iz 35, 3
Szukaj Mnie, a Ja dam Ci się znaleźć.Iz 55, 6
Przystępuj do Mnie z wiarą, bo tylko wtedy podoba Mi się Twoja modlitwa.Hbr 11, 6
Jeśli brakuje Ci wiary, wołaj do Mnie, a Ja Ci jej przymnożę!Łk 17, 5
Czuwaj i módl się, abyś nie uległ pokusie.Mk 14, 38
Jeśli będziesz Mi wierny, ustrzegę Cię od złego.J 17, 15
I jeśli podążysz za Mną nie będziesz dłużej chodził w ciemności.J 8, 12
Postępuj zawsze w sposób godny Twego powołania.Ef 4, 1
Wiążą Cię śluby, które złożyłeś wobec Mnie, Twego Boga.Ps 56, 11
Dlatego umocnij swoje powołanie i wybór, a nigdy więcej się nie zagubisz.2 P 1, 10
Ale nawet, gdybyś odstąpił ode Mnie i upadł – powstań!Jl 2, 13
Powróć do Mnie, bo Cię odkupiłem!Iz 44, 22
Synu, Uczyniłem Cię świadkiem Mojej Miłości, aby inni mogli przez Ciebie uwierzyć, że jestem jedynym Bogiem.Iz 43, 10
Aby inni patrząc na Twoje życie poznali Mnie i oddali Mi chwałę.Mt 5, 16
Przygotuj Mi drogę na pustyni, bym wstąpił do ludzkich serc.Iz 40, 3
Mój Duch jest nieustannie nad Tobą!Iz 61, 1
Idź dokądkolwiek Cię poślę i mów ludziom, jak bardzo ich kocham!Mk 16, 15
Namaściłem Cię i posłałem, abyś głosił Dobrą Nowinę ubogim, opatrywał rany serc złamanych, żebyś zapowiadał wyzwolenie jeńcom, a więźniom swobodę!Iz 61, 1
Abyś pocieszał wszystkich strapionych i zasmuconych.Iz 61, 2
Nastawaj w porę i nie w porę, łagodnie pouczaj Twych braci i siostry.2 Tm 4, 2
Okazuj serdeczne współczucie, dobroć i cierpliwość.Kol 3, 12
Niech w Twoim sercu zawsze panuje pokój.Kol 3, 15
Bądź pokorny. Umniejszaj się, abym Ja był wywyższony.J 3, 30
Stań się wszystkim dla wszystkich, abyś pozyskał dla Mnie choć niektórych.1 Kor 9, 22
Bądź Moimi ustami, bo chcę przemawiać przez Ciebie.Jr 15, 19
Oto wypalam Twój język, aby głosił tylko Moją chwałę!Iz 6, 7
Pełnisz Moje posłannictwo w świecie.2 Kor 5, 19-20
Nie Ty Mnie wybrałeś, ale to Ja Ciebie wybrałem, abyś szedł i przynosił owoc obfity.J 15, 16
Posyłam Cię jak owcę między wilki.Mt 10, 16
Poprowadzę Cię dokąd nie zechcesz pójść,J 21, 18
ale nie lękaj się, bo cóż może uczynić Ci człowiek?Ps 56, 12
Pamiętaj, że Ja JESTEM!Wj 3, 14
Nie bój się, nawet Twoje włosy na głowie są policzone.Łk 12, 7
Uczynię Cię górą niezdobytą.Ps 30, 8
Dam Ci siłę, byś przyjął wszelkie odrzucenie i upokorzenie, jakie przyjdzie na Ciebie z powodu Mnie.Mt 11, 29
Udzielę Ci mądrości i Ja sam będę Twoim obrońcą!Mk 13, 11
Musisz wiedzieć, że jeśli będziesz Mi wiernie służył, spotka Cię prześladowanie.2 Tm 3, 12
Przyjmij je, ponieważ w ten sposób upodobnisz się do Mego Syna, Jezusa.J 15, 20
Aż do śmierci stawaj do walki o Prawdę w świecie.Syr 4, 28
Prawdę, którą Ja sam jestem.J 14, 6
Niech gorliwość o Mój dom i Mój Kościół pożera Cię!Ps 69, 10
Nie upadaj na duchu w swojej posłudze.2 Kor 4, 1
Przerzuć swe troski na Mnie, a Ja Cię podtrzymam.Ps 55, 23
Trwaj we Mnie, a Ja będę trwał w Tobie,J 15, 4
ponieważ beze Mnie nic nie możesz uczynić.J 15, 5
Trwaj również we wspólnocie z Twoimi braćmi kapłanami,Dz 2, 42
umacniając się razem z nimi w wierze i modlitwie.1 Kor 16, 13
Dziel się z nimi swoimi słabościami, aby podźwignęli Cię, gdy upadniesz.Koh 4, 10
Nie walcz samotnie dla Mego Królestwa.Łk 10, 1
Gromadź sobie skarby w niebie.Mt 6, 21
Bo gdzie jest Twój skarb, tam i serce Twoje.Łk 12, 34
Nie należysz do tego świata,J 15, 19
a Twoja ojczyzna jest w niebie.Flp 3, 20
Dąż do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.Kol 3, 2
Umarłeś bowiem dla świata i Twoje życie jest ukryte we Mnie.Kol 3, 3
To Ja jestem źródłem życia w Tobie. I to życia w obfitości!J 10, 10
Staraj się o Moje Królestwo w Twoim sercu, a reszta będzie Ci dodana.Mt 6, 33
Chcę wprowadzić Cię na drogę oczyszczenia, aby już nic nie oddzielało Cię ode Mnie.J 15, 2
Nie szukaj tego, co wielkie lub co przerasta Twe siły.Ps 131, 1
Poprzestawaj na tym, co masz i z tego bądź zadowolony,1 Tm 6, 6
ponieważ chciwość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła.1 Tm 6, 10
Nie możesz służyć Mnie oraz Mamonie.Mt 6, 24
To, co masz darmo otrzymałeś ode Mnie, dlatego dziel się tym bezinteresownie z innymi.Mt 10, 8
Zachowuj czystość Twoich myśli i ciała, a dam Ci się ujrzeć.Mt 5, 8
Każdego dnia ucz się umierać dla samego siebie.J 12, 24
Stawaj się niczym, abym Ja stał się wszystkim w Twoim życiu.Flp 3, 8
Zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i pójdź za Mną.Mk 8, 34
Nie Bój się! Wystarczy Ci Mojej łaski!2 Kor 12, 9
Synu, powiedz Mi raz jeszcze, czy naprawdę Mnie kochasz?J 21, 15
Czy odpowiesz na Moje wezwanie i pójdziesz za Mną?Iz 6, 8
Czekam na Twoją odpowiedź.
Twój Tata, Bóg.