fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Wtorek II Tygodnia Wielkiego Postu

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mt 23, 1-12
Słowo na pustyni: ostrzeżenie

Jezus ostrzega przed pułapką życia na pokaz i zaspokajania własnego ego. Dojrzała, dobrze uformowana duchowość opiera się na spójności pomiędzy słowami a czynami. Człowiek spójny to taki, którego postępowanie nie odbiega od głoszonych przekonań i deklaracji.

Zbadaj dziś swoje sumienie pod kątem postaw, przed którymi przestrzega Jezus. Poszukaj w sobie śladów próżnego podkreślania własnej ważności, zaspokajania potrzeb własnej wartości poprzez domaganie się bycia w centrum uwagi czy podkreślania własnych zasług. Zadaj sobie pytanie, czy w Twoim życiu na pierwszym miejscu jest Bóg, czy może… Ty sam.

Czy zauważasz w sobie podobieństwo do postaw, przed którymi ostrzega Jezus? W jakich sytuacjach lub relacjach masz problem z zachowaniem spójności pomiędzy wyznawanymi wartościami a rzeczywistym życiem nimi? Jakie okoliczności sprawiają, że przestajesz być sobą, że w Twoje postępowanie wkrada się fałsz? Do jakiej zmiany wzywają Cię słowa dzisiejszej Ewangelii?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.