fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej))

3 miesiące temu

Ewangelia: J 13, 1-15
Słowo na pustyni: umiłować

Jezus wykonuje niesamowity gest uniżenia wobec swoich uczniów. Zszokowany Piotr pyta: “Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. Ale jest to gest Miłości, która nie cofnie się przed niczym dla dobra tych, którzy są umiłowani. Jest to postawa, która ma nas upodobnić do Jezusa: “Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”.

Umycie Apostołom nóg podczas Ostatniej Wieczerzy to część testamentu Jezusa, do wypełnienia którego jesteś wezwany także Ty. Zawsze wtedy, gdy schylasz się, aby – dosłownie lub symbolicznie – umyć komuś nogi, stajesz się podobny do Jezusa, który będąc Królem Wszechświata przyszedł, aby służyć.

Co możesz dziś powiedzieć Jezusowi o swojej gotowości, by służyć innym? Czy masz czyste serce, które pragnie upodobniać się do Jezusa także w tych postawach, które wymagają pokory uniżenia? Czy starasz się kochać tak, jak kocha Jezus – nie zważając na zaszczyty, nie zachowując dystansu, lecz gestami Miłości gotowej na poświęcenie pragnąc przyciągnąć innych do Boga? Czy widząc, jak bardzo zostałeś umiłowany czujesz wdzięczność i pragnienie poniesienia tej Miłości dalej, dla innych, których Bóg pragnie kochać przez Ciebie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.