fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Wielka Środa

3 miesiące temu

Ewangelia: Mt 26, 14-25
Słowo na pustyni: próba

Uczniowie dowiadują się, że jeden z nich zdradzi Jezusa. Są przejęci, chcą wiedzieć, który z nich to będzie, ale czy mają pełną świadomość konsekwencji tej zdrady? Gdy Jezus wskazuje na Judasza, żaden z Apostołów nie próbuje go odwieść od zdrady, ale tak bardzo pewni siebie pośród ulgi, jaka zapadła, że to nie oni, nie wiedzą, że oprócz jednego z nich, sami też zdradzą Jezusa w godzinie największej próby.

Zrób dziś rachunek sumienia i przyjrzyj się, ile jest w Tobie z Judasza. Poszukaj tych wszystkich postaw, decyzji i wyborów, przez które zdradzałeś Jezusa w swoim życiu. Stań w prawdzie wobec prób wiary, jakie dopuścił do Ciebie Bóg i rozeznaj, jak je przeszedłeś.

Jak przechodzisz próby wierności Jezusowi, przed którymi stawia Cię życie? Jaka jest cena, za którą jesteś gotowy odwrócić się od Boga? Czy w ogóle postrzegasz swoje grzechy jako zdradę i wyrok śmierci, który został wykonany dwa tysiące lat temu na Jezusie? Czy w godzinie próby okazujesz się wiernym uczniem Jezusa?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.