fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Środa I Tygodnia Wielkiego Postu

2 miesiące temu

Ewangelia: Łk 11, 29-32
Słowo na pustyni: znak

Tłum wokół Jezus pragnie znaku. Cuda są dla nich ważniejsze, niż obecność Boga, ale to właśnie ich pragnienia, mimo, że dotykają płaszczyzny duchowej, stają się przeszkodą w spotkaniu z Bogiem.

Pragnienia, które odczuwasz, mogą Ci dużo powiedzieć o tym, jaki jest stan Twojej duszy. Twoje pragnienia i oczekiwania wobec Boga są papierkiem lakmusowym Twojej więzi z Jezusem.

Do czego najbardziej przykładasz wagę w relacji z Bogiem? Czy Twoja więź z Jezusem nie zaczyna się chwiać, gdy On milczy, nie odpowiada, nie spełnia Twoich pragnień? Czy oczekujesz, że Bóg będzie Ci udowadniać swoją Miłość? Czy wystarcza Ci relacja z Bogiem dla samego Boga, dla samego faktu bycia kochanym i… zbawionym?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.