fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu

2 tygodnie temu

Ewangelia: J 11, 45-57
Słowo na pustyni: wyrok

Wyrok już zapadł – tego dnia postanowili Go zabić. Sąd, który się odbędzie nad Jezusem, to tylko pozory sprawiedliwości. Jak bardzo się mylili sądząc, że śmierć Jezusa rozwiąże ich problem! Jak bardzo nie rozumieli minionych proroctw ani tego, które nieświadomie wypowiedział sam najwyższy kapłan. Z woli Bożej Krzyż stał się sposobem wywyższenia Pasterza i zgromadzenia rozproszonej owczarni.

Może czytasz opisy poprzedzające Mękę i Śmierć Jezusa, i zastanawiasz się, jak ludzie mogli tak Go nie rozumieć i tak z Nim postąpić. A przecież – choć brzmi to szokująco – dobrze się stało, że Jezus umarł na Krzyżu, bo taka była była Jego wola, bo dzięki Jego dobrowolnej Ofierze Zło zostało pokonane jego własną bronią a Ty jesteś wolny.

Zatrzymaj się dłużej przy proroctwu Kajfasza – czy rozumiesz w pełni znaczenie wyroku, jaki został wydany na Jezusa i jakie konsekwencje dla Ciebie miało jego wykonanie? Co czujesz, gdy czytasz, jak wiele Bóg był w stanie znieść, aby wyrwać Cię Złu i przyciągnąć do siebie? Ten wyrok to także częściowo Twoje grzechy – Twoje odrzucenie Boga, czy pamiętając o tym podejmujesz wytrwałą walkę ze złem w sobie, szukając ratunku w Bożym Miłosierdziu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.