fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu

2 miesiące temu

Ewangelia: Mt 5, 43-48
Słowo na pustyni: doskonałość

Jezus przypomina, czym jest prawdziwa doskonałość. To triumf woli nad zmysłami i emocjami, to akt woli wyrażający się w miłości do każdego człowieka, także tego, który jest nieprzyjacielem. Pragnienie dobra i nie odpłacanie złem na zło to doskonałość w stylu Boga.

Bóg pragnie, abyś osiągnął doskonałość. Pierwowzorem doskonałości, do jakiej Cię zaprasza, jest On sam. Starając się kochać tak, jak On kocha, będziesz wzrastać w doskonałości, będziesz się coraz bardziej upodabniać do Jezusa i tak, jak On, przemieniać świat wokół siebie.

Jakiej doskonałości pragniesz? Czy jesteś w szkole doskonałości świata, który chce, abyś siebie zawsze stawiał na pierwszym miejscu? Czy modlisz się za swoich nieprzyjaciół? Czy starasz się, choć po ludzku to nielogiczne, odpłacać dobrem za zło? A może czujesz nienawiść do tych, którzy w jakiś sposób Ci zawinili? Czy starasz się, świadomie i konsekwentnie, dosięgać do poprzeczki doskonałości, jaką ustawił Bóg?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.