fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu

1 miesiąc temu

Ewangelia: Łk 6, 36-38
Słowo na pustyni: przebaczenie

Jezus przypomina swoim uczniom, że człowiek wierzący powinien we wszystkim upodabniać się do Boga, także – a może przede wszystkim – w gotowości przebaczania. Osąd krępuje miłość do bliźniego, wyolbrzymia jego zło i zniechęca do szukania dobra oraz zamyka drogę do pojednania.

Kiedy zaczynasz osądzać drugiego człowieka, nie zostawiasz sobie przestrzeni, aby go kochać. Tyle, ile oddasz innym, tyle dostaniesz w zamian od Boga. Miarą Twojej sprawiedliwości i przebaczenia dla Ciebie będzie to, jak starałeś się kochać i przebaczać tym, którzy Ci zawinili.

Jak radzisz sobie z przebaczaniem? Czy pragnąc przebaczenia dla siebie za swoje błędy i grzechy, jesteś jednocześnie gotów wybaczyć tym, którzy wyrządzili Ci jakąś krzywdę? Czy masz świadomość, że przebaczenie jest kluczem do więzienia, w jakim zamykasz się, pielęgnując swoją urazę? Czy postrzegasz przebaczenie jako wyraz miłości do siebie i do drugiego człowieka?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.