fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu

2 miesiące temu

Ewangelia: Mt 16, 13-19
Słowo na pustyni: relacja

Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie. To samo pytanie zadaje także Apostołom. Każda relacja jest dla Niego ważna. Jezus pragnie relacji budowanych na prawdzie, która rodzi poznanie Boga. Piotr, wypowiadając świadectwo swojej wiary w Jezusa, dowiaduje się też czegoś o sobie. Bóg przygotował wielkie rzeczy dla tych, którzy uwierzyli.

Jezus pragnie budować z Tobą relację opartą na więzi, która objawia prawdę o Bogu i prawdę o Tobie. On chce działać w Tobie i przez Ciebie. Prawda o tym, kim dla Ciebie jest Bóg i kim Ty jesteś dla Boga, jest punktem wyjścia do wypełnienia się woli Bożej w Twoim życiu.

Kim jest dla Ciebie Jezus? Jak wygląda Twoja więź z Bogiem? Co w Twoim życiu zmieniło się, gdy uwierzyłeś w Boga? Czy czujesz, jak ta relacja uzdrawia Twoją przeszłość i definiuje przyszłość?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.