fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu

3 tygodnie temu

Ewangelia: J 10, 31-42
Słowo na pustyni: bunt

Żydzi buntują się przeciwko słowom Jezusa. Nawet wielkie cuda, które uczynił, nie przekonały ich, że jest Synem Bożym. Chcą Jezusa ukamienować, uciszyć. Mają swoją rację i nie chcą otworzyć się na prawdę. Bunt zawsze prowadzi człowieka do stawiania się w miejscu należnym Bogu, do Jego detronizacji.

Zrób dziś rachunek sumienia i poszukaj w sobie oznak buntu. Przyznaj się – jeśli tak jest – przed samym sobą, które słowa zapisane w Biblii budzą Twój opór. Zmierz się ze swoimi wątpliwościami i powiedz o nich szczerze Bogu. Pozwól, aby Słowo rozwiało te wątpliwości i na nowo otworzyło Cię na światło Prawdy.

Jak przyjmujesz to, co Bóg mówi o sobie samym, o Tobie, o świecie, w którym żyjesz i rządzącymi nim prawami? Czy Twoje sumienie przyjmuje Bożą naukę bez żadnych oporów? A może jest w Tobie coś, co buntuje Cię przeciwko Bogu i nie pozwala przyjąć Jego Słowa w pełni? Czy Słowo wybrzmiewa w Twoim sercu nieskrępowane? A może są takie przestrzenie, w których starasz się uciszyć Boga; kiedy Jego nauka budzi Twoją złość i brak akceptacji? Czy potrafisz przyjąć niewygodną dla siebie Prawdę i oddać Bogu właściwe miejsce w swoim życiu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.