fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – II Niedziela Wielkiego Postu

1 miesiąc temu

Ewangelia: Mk 9, 2-10
Słowo na pustyni: przemiana

Na górze Tabor Jezus przemienia się wobec uczniów. Zobaczyli Go pełnego chwały. Jezus wybrał ten moment i tych trzech konkretnych uczniów zaraz po tym, jak zapowiedział swoją Mękę i Śmierć oraz Zmartwychwstanie. Ale uczniowie, tak po ludzku, mogli się czuć przygnębieni cieniem Krzyża, jaki na nich padł. Nim przyjdzie czas na górę Kalwarii, potrzebny jest także Tabor, aby uświadomić sobie, że śmierć to tylko przystanek w drodze do wieczności.

Zatrzymaj się dziś dłużej przy Jezusie przemienionym na górze Tabor. Użyj swojej wyobraźni, aby przenieść się do tamtego momentu i stań przy trzech Apostołach. Cała postać Jezusa lśni nieziemskim Światłem, aby przypomnieć Ci, że życie na ziemi to tylko etap. Bóg pragnie, abyś przemienił się w swoim myśleniu i nie zatrzymywał na tym, co kiedyś przeminie. Przeminie także cierpienie, ale dla człowieka wierzącego utrata życia nie jest definitywna. Przeminie życie doczesne, a zacznie się życie wieczne.

Co jest Twoim Taborem? W jakich chwilach Jezus odsłania przed Tobą swoją chwalebną obecność, przypominając Ci, że oprócz doczesności z całym jej bagażem trudów, trosk i cierpienia, jest coś więcej? Czy miałeś takie chwile w relacji z Bogiem? Czy umocniły Cię one na dalszą drogę wiary? Czy czerpiesz z nich siłę, gdy Bóg kieruje Twoje stopy na drogę krzyża? Czy starasz się przemieniać swoje myślenie i swoją postawę wobec cierpienia i swojej własnej śmierci, aby nie dominował nad Tobą lęk, poczucie zniechęcenia czy duchowego kryzysu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.