fbpx

Wielki Post

Słowo na Pustyni – I Niedziela Wielkiego Postu

2 miesiące temu

Ewangelia: Mk 1, 12-15
Słowo na pustyni: pokusy

Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię. Jezus wszedł w czterdzieści dni postu i modlitwy, aby przygotować się do wypełnienia swojej misji. Przez czterdzieści dni postu Syn Boży doświadcza kuszenia. Zło nie potrafi nie próbować zniszczyć Dobra. Ale jest to także czas, gdy Aniołowie Mu usługują. Bóg Ojciec nigdy nie porzuca nas na pastwę Złego.

Duch Święty, poprzez liturgiczny czas Wielkiego Postu w Kościele, wyprowadził Cię właśnie na pustynię Twego serca. Wielki Post to czas nawrócenia i odnowy. Nie będzie łatwo. Doświadczysz pokus, zwątpienia, zniechęcenia i głodu. Być może pojawią się przed Tobą atrakcyjne okazje, abyś porzucił tę pustynną tułaczkę. Zły będzie próbować odwieść Cię od postanowień, które mają przybliżyć Cię do Boga. Ale pośród pokus, których doświadczysz, będziesz mógł liczyć na pomoc Nieba. Bo nigdy nie jesteś sam – masz u swego boku Anioła Stróża i gotowość Boga, by posłać Ci na pomoc wszelką potrzebną pomoc. 

Czy przeżywasz czas Wielkiego Postu świadomie? Czy poprzez post i modlitwę podejmujesz świadomą walkę ze złem w swoim sercu? Czy wykorzystujesz ten czas, aby zbliżyć się do Boga, poznać Jego wolę i ją wypełnić? A może zniechęcają Cię nieustanne trudności i powracające pokusy? Czy pustynia – oderwanie się od wszystkiego, co odwraca uwagę od Boga – jest dla Ciebie miejscem i czasem nawrócenia? Czy podejmujesz walkę ze złem i czy dostrzegasz pomoc, jaką dostajesz z Góry? Czy odczuwasz głód? Co może go w Tobie zaspokoić – Bóg czy świat?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.