fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 10, 38-42

4 miesiące temu

Wtorek XXVII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 10, 38-42
Słowo na pustyni: równowaga

Jezus odwiedza dom swoich przyjaciół z Betanii. Marta krząta się wokół gości, a jej siostra Maria zostawia wszystko i zasłuchana w to, co Jezus mówi, siada u Jego stóp. To wywołuje niezadowolenie zapracowanej Marty, która szczerze mówi o swoich emocjach Jezusowi. On pozornie ją gani, wskazując na to, że wybór Marii jest lepszy, ale ten dialog ma drugie dno, a jest nim równowaga.

Na wszystko jest czas. Na pracę i na modlitwę. Jedno nie może odbywać się kosztem drugiego, ale dobrze jest wiedzieć, kiedy warto zostawić wszystko i zająć się wyłącznie Bogiem. Twoje życie potrzebuje równowagi. Jeśli ugościsz Pana Jezusa w swoim sercu, stanie się ono małą Betanią, gdzie Twoja modlitwa i praca, jak Maria i Marta, będą oddanymi Jezusowi siostrami.

Jak wygląda równowaga pomiędzy Twoją pracą a modlitwą? Czy zapracowujesz się, odrabiając się z czasu sam na sam z Bogiem? Czy szukasz równowagi w swojej codzienności? Jak rozumiesz to, że Twoja praca także może być modlitwą? Kiedy ostatnio zostawiłeś wszystko, aby posiedzieć przy Bogu i posłuchać tego, co mówi? A czy kiedyś potraktowałeś swoją pracę, swoją troskę o dobro innych, jako miejsce spotkania z Bogiem? Czy potrafisz modlić się pracą, i pracować nie ustając w modlitwie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.