fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 11, 1-4

4 miesiące temu

Środa XXVII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 11, 1-4
Słowo na pustyni: modlitwa

Jeden z uczniów prosi Jezusa, aby nauczył ich się modlić. Modlitwa, którą przekazał nam Jezus – Ojcze nasz – kieruje naszą uwagę w stronę Osoby. Modlitwa człowieka wierzącego nie leci w próżnię. To dialog, spotkanie, fundamentem którego jest Ojcowska Miłość.

Kiedy się modlisz, Twoja modlitwa dosięga Nieba. Możesz czerpać ze skarbca modlitw, jakie zachowuje Kościół lub całkiem spontanicznie, własnymi słowami. Żeby jednak Twoja modlitwa była owocnym spotkaniem z Bogiem, musisz pamiętać do kogo się modlisz, wiedzieć, o co prosisz i nie tylko egoistycznie brać, ale także dawać od siebie. 

Jaka jest Twoja modlitewna relacja z Bogiem? Czym są dla Ciebie słowa modlitwy Pańskiej? Czy modlisz się, świadomie prosząc i ofiarowując Bogu konkretne rzeczy? Czy modlitwa jest dla Ciebie przestrzenią spotkania?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.