fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 11, 15-26

5 miesięcy temu

Piątek XXVII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 11, 15-26
Słowo na pustyni: czujność

Jezus wyjaśnia, jak przebiegłe są złe duchy. Choć Bóg jest o wiele potężniejszy, Zły może narobić wiele szkód w duszy, która jest pozbawiona czujności. Nieprzyjaciel chce zabrać i zniszczyć dar Łaski, szukając furtki, przez którą może wślizgnąć się do serca, które nie przylgnęło całkowicie do Boga.

Musisz pamiętać, że Twój Wróg nie ustaje w wysiłkach. Tak, jak nawrócenie jest codziennym procesem, tak i jego próby, by Tobą zachwiać, będą się powtarzać. Nadmierna wiara we własną moc może okazać się furtką, przez którą pokonane zło powróci ze zdwojoną siłą. Bo zło może zostać pokonane tylko Mocą Boga.

Jaki jest stan Twojej duszy? Jak przeżywasz swoją wiarę – czy napełnia Cię pokój, czy raczej odczuwasz zagubienie, niepewność wobec Boga? Czy zachowujesz czujność wobec zagrożeń, jakie ze strony złego ducha mogą być skierowane w Twoją stronę? Czy w swojej walce świadomie pokładasz nadzieję w Bogu?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.