fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 10, 1-12

2 miesiące temu

Czwartek XXVI Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 10, 1-12
Słowo na pustyni: odwaga

Jezus wysyła Swoich uczniów, aby zanieśli innym ludziom Łaskę Pokoju. Uczniowie słyszą, czego mogą się spodziewać. Misja głoszenia to często trudna droga. Można się na niej spotkać z niezrozumieniem, a nawet realnym zagrożeniem. Uczeń Jezusa jest w świecie jak owca między wilkami. Własne zabezpieczenia na nic się zdadzą, jeśli z prawdziwą żarliwością będziemy głosić światu Chrystusa – prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie próbował stawić Ewangelii opór.

Jezus pragnie, abyś niósł światu dar Pokoju. Nie będzie to jednak przechadzka w parku, ale misja wymagająca autentycznej odwagi i żarliwości. Może nie wszędzie dar Ewangelii zostanie przyjęty, zapewne spotkasz się z odrzuceniem, może nawet jakąś formą ataku – Bóg chce, abyś osąd zostawił Jemu. Nie zatrzymuj się na emocjach, jakie wywołują w Tobie wrogowie Ewangelii, nie wałkuj w myślach trudnych sytuacji i nie osądzaj.

Co czujesz na myśl, jak wiele Bóg pragnie działać przez Twoje serce? Jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie, gdy słyszysz, że Twoimi nogami Jezus pragnie dotrzeć do innych ludzi? Z jakim zapałem zabierasz się do dzieł miłosierdzia, które Bóg pragnie czynić Twoimi dłońmi? Jak reagujesz, gdy ktoś nie chce słuchać o Bogu, gdy Go atakuje, obraża – czy potrafisz zachować czyste serce wobec kogoś, kto jest Ci wilkiem? Czy zbyt szybko formułujesz w swoim sercu osąd? A może niepewność tej drogi, brak zabezpieczeń i pewności powodzenia misji sprawiają, że jeszcze nie głosisz innym Dobrej Nowiny swoim życiem?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.