fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 21, 28-32

3 tygodnie temu

XXVI Niedziela Zwykła
Ewangelia: Mt 21, 28-32
Słowo na pustyni: czyny

Na przykładzie dwóch synów Jezus pokazuje dwie postawy. Pierwsza, to obraz człowieka, którego wiara zatrzymuje się na samych słowach, stwarza pozory, lecz za jego deklaracjami nie idą czyny. Druga, to postawa człowieka, który potrafi wyjść ze swojego uporu, odwrócić się od złej decyzji, zmienić się. Do dlatego jawnogrzesznicy (celnicy i nierządnice), którzy zrozumieli swój grzech i zmienili swoje postępowanie pierwej wejdą do Nieba, niż pobożni na zewnątrz, lecz puści w środku ludzie, którzy stwarzają pozory wiary.

Bóg chce Cię ustrzec przed życiem w szkodliwym rozdźwięku, polegającym na budowaniu pozorów. Puste deklaracje nie zaprowadzą Cię daleko. W ostatecznym rozrachunku nie będzie się liczyło, jak widzieli Cię ludzie, ale jak widzi Cię Bóg. Jeśli za Twoimi słowami nie pójdą czyny, będziesz żył w bańce iluzji i pozorów, które nie przybliżą Cię do Nieba. Jezus rozumie, że człowiek przechodzi czasami chwile buntu lub zniechęcenia, jeśli doświadczasz w swojej duchowości stanu “nie chcę”, nie poddawaj się. Masz jeszcze czas, by zmienić zdanie.

Do którego syna jest Ci bliżej? Czy obietnice, jakie składasz Bogu lub deklaracje wobec innych osób są zgodne z Twoimi czynami? A może zależy Ci bardziej na opinii ludzi, niż niż Boga? Jakie uczucia wzbudza w Tobie przestroga o nawróconych nierządnicach i celnikach, którzy szybciej osiągną Niebo, niż człowiek pozornie pobożny? Czy Twoja zewnętrzna pobożność jest spójna ze stanem Twojej duszy?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.