fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 8, 19-21

4 tygodnie temu

Wtorek XXV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 8, 19-21
Słowo na pustyni: pokrewieństwo

Maryja powiedziała Bogu “tak” i nie wycofała się z danego słowa. Trwała przy danym słowu wiernie zarówno w chwilach radosnych, jak i trudnych oraz bolesnych. Nikt bardziej, niż Ona, nie przyjął i nie wypełnił woli Boga. To właśnie taka postawa serca pokornego do bólu i wiernego do samego końca zawiązuje najsilniejszą więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem, dlatego Jezus stawia Swoją Matkę za wzór kogoś, kto jest Mu tak bliski, że już bardziej nie może.

Choć często mówi się o relacji z Bogiem, słowo “relacja” jest niewystarczającym określeniem tej szczególnej więzi, którą Bóg pragnie mieć z Tobą. Jest to więź, którą trzeba budować jak most – z obu brzegów jednocześnie. W Sakramencie Eucharystii Jezus daje Ci swoistą transfuzję Krwi, która uświęca Twoją duszę i ciało. Uświęca, to znaczy przeobraża na Jego podobieństwo. Aby więź była kompletna, potrzebna jest Twoja odpowiedź, a jest nią zgoda na wypełnienie Bożej woli. Tylko taka relacja gwarantuje, że wejdziesz w mistyczne pokrewieństwo z Jezusem.

Jak postrzegasz swoją relację z Bogiem? Czy jest to dla Ciebie sztywny układ, narzucony przez Niego, w którym zawsze jesteś na podporządkowanej pozycji? Czy rozumiesz do jakiej relacji naprawdę zaprasza Cię Jezus? Czy odnajdujesz się w postawie i życiu Maryi? Czy pokornie przyjmujesz i wiernie wypełniasz to, co mówi do Ciebie Bóg? A może słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego nie idzie u Ciebie w parze? Jak reagujesz, gdy słyszysz trudną odpowiedź Boga? Czy masz świadomość, że Twoja więź z Jezusem zależy od Twojej postawy?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.