fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 9, 1-6

4 tygodnie temu

Środa XXV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 9, 1-6
Słowo na pustyni: posłannictwo

Jezus wysyła Dwunastu Apostołów w świat, udzielając im swojej władzy. Od samego początku Jezus powołuje ludzi do głoszenia Ewangelii, uzdrawiania w Jego Imię, uwalniania od Złego, niesienia innym wiary, nadziei i miłosiernej miłości. Bóg pragnie działać przez człowieka, choć wcale nie musi – jest przecież Wszechmogący.

Rozesłanie Dwunastu oznacza, że każdy ma swoje miejsce w Kościele i swoją misję. Być może to nie Twoje usta głoszą Słowo z ambony i nie Twoje dłonie niosą innym uzdrawiająca moc Sakramentów, ale Twoja przestrzeń życiowa i ludzie, których spotykasz na swojej drodze to powołanie do głoszenia Ewangelii, do którego zaprasza Cię Jezus. Może tak się zdarzyć, że Twoje życie będzie dla kogoś jedyną szansą, aby usłyszeć o Jezusie. Czasami będziesz z tego powodu odrzucony, możliwe, że odczujesz na drodze niedostatek. Ewangelizacja to nie wycieczka, a misja.

Jesteś obdarzony posłannictwem życia Ewangelią i jej głoszenia – jak to rozumiesz? W jaki sposób możesz realizować powierzoną Ci przez Boga misję w swoim życiu? Kto dzięki Tobie usłyszał o Bogu? Komu Twoje wstawiennictwo modlitewne lub uczyniona ofiara przybliżyła Boga? A może nie masz jeszcze takich doświadczeń? Czy uważasz, że wiara to prywatna sprawa każdego człowieka? Czy rezygnujesz z ewangelizacji zniechęcony tymi, którzy na pewno Cię odrzucą, wyśmieją? Czy pozwalasz Bogu użyć Cię jako narzędzia dla objawienia Jego Mocy i Chwały? Czy sam doświadczyłeś tego dzięki świadectwu innych chrześcijan?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.