fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 9, 43b-45

3 tygodnie temu

Sobota XXV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 9, 43b-45
Słowo na pustyni: wydany

Jezus po raz drugi zapowiada Swoją Mękę. Prosi uczniów, aby wzięli sobie Jego słowa bardzo do serca. Zostanie wydany w ręce ludzi. Uczniowie nie rozumieją. Gdzie tu logika? Syn Boży wydany w ręce ludzi? Dobrowolnie zgadzający się na to, że człowiek może zrobić z Bogiem wszystko i wierny Swojej decyzji aż po Krzyż?

Każdego dnia Bóg wydaje się w Twoje ręce. W małym, kruchym kawałku białej Hostii jest całkowicie bezbronny. Cierpi, gdy jest odrzucony, wzgardzony. Cierpi, gdy pomiędzy Nim a Tobą stoi mur grzechu. Zmartwychwstał, lecz zatrzymał ślady po gwoździach, i każdego dnia, w mistycznym akcie ofiarowania się Kościołowi, czeka na Ciebie. Możesz odpowiedzieć miłością na Jego Miłość, lub ją odrzucić.

Co czujesz, gdy myślisz o Bogu dobrowolnie wydającym się w ręce ludzi – zarówno dwa tysiące lat temu na Mękę i Śmierć, jak i współcześnie w Komunii Świętej? Czy przedziwna logika Bożej Miłości przyciąga Cię do Jezusa, czy raczej to, czego nie rozumiesz, odpycha Cię od Niego? Jakie pytania rodzą się w Twoim sercu, gdy rozważasz drogę, którą przeszedł Jezus i na którą zaprasza On także Ciebie?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.