fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 9, 9-13

4 tygodnie temu

Poniedziałek XXV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Mt 9, 9-13
Słowo na pustyni: przemiana

Jezus powołuje celnika na swojego Apostoła. Faryzeusze czują się zgorszeni tym, jakimi ludźmi otacza się Jezus. Nie potrafią wejrzeć w serce człowieka, zatrzymują się tylko na jego wyborach, lecz zapominają, jaką moc przemiany ma Boża Miłość. Jezus widzi w Mateuszu potencjał dobra, faryzeusze – tylko grzech.

Sam dobrze wiesz, co jest Twoim grzechem – co jest Twoją komorą celną, w której kolaborujesz z Wrogiem swojej duszy. Jezus przychodzi do Ciebie i mówi: pójdź za Mną. Bóg chce Cię wyciągnąć z tego, co jest Twoim upadkiem. Jezus wierzy, że możesz się zmienić, chce Ci w tym pomóc. Bóg pragnie dać Ci nowe życie, bez względu na to, czy Twoje wcześniejsze decyzje były owocem nierozwagi czy świadomego trwania w grzechu.

Pójdź za Mną – jaką obietnicą wybrzmiewają te słowa w Twoim sercu? Czy wierzysz w to, że z pomocą Jezusa będziesz mógł zacząć od nowa? A może powstrzymuje Cię opinia innych, którzy wydali wyrok: “z ciebie nic dobrego już nie będzie”? Czy uważasz, że Łaska to dar dla nieskazitelnych dzieci Boga, które nigdy się nie pogubiły? Co w Tobie potrzebuje uzdrowienia? Czy pamiętasz, że nawet pod najgrubszymi warstwami grzechu jest dobro, które pochodzi od Boga? Co zrobisz z tym potencjałem złożonym w Twoim sercu? Jesteś gotowy wstać i pójść za Jezusem, Lekarzem chorych dusz, na przekór temu co ludzie powiedzą?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.