fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 9, 18-22

4 tygodnie temu

Piątek XXV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 9, 18-22
Słowo na pustyni: tajemnica

Jezus chce wiedzieć, za kogo uważają Go ludzie. Gdy Piotr wyznaje wiarę w mesjańskie pochodzenie i przeznaczenie Jezusa, On zapowiada Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Tajemnica Tożsamości i Misji są ze sobą ściśle powiązane. Trzeba odkryć, kim jest Jezus i poznać Go osobiście, aby pojąć sens Jego zbawczej misji.

Sposób, w jaki Bóg postanowił Cię zbawić – przez Swoją Mękę i Śmierć – to tajemnica Jego Miłości. Tajemnica nie w sensie skrywanego sekretu, lecz najgłębszej prawdy o tym, czego człowiek nie potrafi ogarnąć rozumem, lecz może poznać sercem. To, jaka będzie Twoja odpowiedź na pytanie z dzisiejszej Ewangelii, zależy od tego, jaką masz relację z Jezusem, bo najważniejsze odpowiedzi to owoce osobistej więzi z Bogiem.

Czy słyszysz to ciche, pełne tęsknoty pytanie, które zadaje Ci Bóg – “kim dla ciebie jestem?”? Jaka jest Twoja odpowiedź? Kim jest dla Ciebie Jezus? Tym, kim jest dla ludzi z Twojego otoczenia? Czy są to osoby, które rozpoznają w Jezusie Boga, Zbawcę i Odkupiciela? Czy rozumiesz tajemnicę Jezusa, który przyjął odrzucenie, który zgodził się cierpieć i umrzeć z Miłości do Ciebie? Jakie uczucia wzbudza w Tobie prawda o tym, że do zbawienia prowadzi droga Krzyża?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.