fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Mt 20, 1-16a

1 miesiąc temu

XXV Niedziela Zwykła
Ewangelia: Mt 20, 1-16a
Słowo na pustyni: Królestwo

Jezus porównuje Królestwo Boże do gospodarza winnicy, w której pracują zatrudnieni, tzn. powołani, przez Niego ludzie. On sam ich szuka i angażuje do tej pracy. Królestwo Boże nie jest utopią, lecz przestrzenią realnej więzi, do którego współtworzenia – dosłownie – Bóg zaprasza nas już teraz.

Bez względu na to kim jesteś i co w życiu robisz, możesz mieć swój udział w Królestwie Bożym. Bóg wychodzi dziś na ścieżkę Twojego życia i powołuje Cię do szczególnej pracy. Pośród swoich codziennych obowiązków, pośród ludzi, z którymi żyjesz, możesz aktywnie uczestniczyć w procesie budowania i pielęgnowania więzi z Bogiem, a On nagrodzi Twój wysiłek z właściwą sobie hojnością serca.

Czy podjąłeś już pracę w winnicy Pana? Jakie jest Twoje życiowe powołanie? A może jeszcze nie odpowiedziałeś na Boże zaproszenie? Czy zapłata, jaką oferuje Bóg, wydaje Ci się sprawiedliwa? Czy czujesz niechęć do osób, które późno dołączyły do wspólnej pracy, lecz otrzymają taką samą zapłatę, jak Ty? Jak bardzo Twoje serce jest zaangażowane w pracę, do której powołuje Cię Bóg? Czy coś Cię do niej zniechęca? Czy na pewno rozumiesz czym jest Tajemnica Bożego Królestwa?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.