fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: J 19, 25-27

4 miesiące temu

Wtorek XXIV Tygodnia Zwykłego
Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Ewangelia: J 19, 25-27
Słowo na pustyni: Matka

Co czuła Maryja, stojąc bezradnie pod Krzyżem, na którym umierał Jej Syn? Być może jej myśli krążyły wokół słów pewnego starca, który przepowiedział Jej ból przeszytego mieczem serca? A jednak Jezus nie zostawił osieroconego serca Matki samotnym. Odszedł, wypełniając wolę Ojca, lecz uczynił Maryję Matką Kościoła, którego budowę rozpoczął na Golgocie, a Ona powtarzając swój fiat, przyjęła swoje nowe macierzyństwo.

Maryja jest Matką, która zna ból, bo sama go doświadczyła. Możesz jej zaufać i powierzyć ból cierpiącego ciała, ból straty, ból niesprawiedliwości, ból rozłąki z kimś, kogo kochasz. Oto Matka Twoja, która się o Ciebie troszczy, która nie ucieka przed Twoim cierpieniem, bo przeżywszy swoje wie, że to nie jest wyjście. Maryja jest Matką, która chce się czule pochylić nad Twoimi ranami i zanieść Twój ból Jezusowi.

Czy czytając Ewangelię przyjmujesz słowa Jezusa – oto matka twoja – jako obietnicę i wskazówkę skierowaną także do Ciebie? Czy wierzysz, że jesteś umiłowanym uczniem Chrystusa, o którego On troszczył się do ostatnich chwil? Jaka jest Twoja relacja z Maryją? Czy czujesz Jej macierzyńską opiekę? Czy szukasz jej matczynego wsparcia w swoim życiu, szczególnie w trudnych sytuacjach? Jakie uczucia wzbudza w Tobie wizerunek Matki Bożej Bolesnej, Matki znającej cierpki smak cierpienia? Jan przyjął Maryję do siebie – czy Ty przyjmujesz Maryję do siebie w swojej codzienności?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.