fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 2, 41-52

8 miesięcy temu

Piątek XXIV Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 2, 41-52
Słowo na pustyni: odnaleźć

Chwila nieuwagi i w drodze powrotnej z pielgrzymki Maryja i Józef gubią dwunastoletniego Jezusa. Po trzech dniach niespokojnych poszukiwań odnajdują Go tam, gdzie jest Jego miejsce. Uświadomienie sobie, że Jezus jest nieobecny w tłumie pielgrzymów sprawia, że Maryja i Józef natychmiast zaczynają Go szukać. Nieobecność prowadzi do odnalezienia, gdy serce człowieka autentycznie pragnie bliskości Boga.

Więź z Jezusem to nieustanny żywy proces. Nie możesz zatrzymać się na jednym etapie na całe życie. Czasami Bóg da Ci doświadczyć sytuacji niezrozumiałych, takich jak Swoja pozorna nieobecność. Czasami usłyszysz inną odpowiedź na swoją modlitwę, niż oczekujesz. Nie zawsze dostaniesz wszystkie odpowiedzi na swoje pytania, ale zawsze możesz odnaleźć Boga w tym, co należy do Niego.

Jak blisko Boga jesteś na obecnym etapie swojego życia? Czy trwasz przy Bogu, nawet jeśli nie wszystko rozumiesz? A może czujesz, że gdzieś po drodze Go zgubiłeś? Czy odczuwasz Jego nieobecność? Jak reagujesz? Czy szukasz Jezusa z wytrwałą determinacją? Gdzie zawsze, niezawodnie możesz Go odnaleźć?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.