fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 6, 43-49

5 miesięcy temu

Sobota XXIII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 6, 43-49
Słowo na pustyni: fundament

Jezus przypomina uczniom, że życie danej osoby zawsze wydaje jakiś owoc: dobry lub zły. Owoc zależy od tego, na jakim fundamencie człowiek buduje. W rzeczywistości duchowej nie wystarczą same deklaracje, trzeba jeszcze wcielić w życie Słowo Boże, budować na Jego fundamencie. Inny fundament to gwarantowana ruina. Podobnie, jak drzewo zasadzone w niekorzystnym gruncie nie da dobrych owoców.

Owoce wiary to papierek lakmusowy Twojego życia. Po nich Jezus pozna, na jakim fundamencie budowałeś swoją wiarę, czym się karmiłeś, co kryje się w Twoim sercu. Jeśli zapuściłeś korzenie głęboko w Sercu Boga, nie zaszkodzi Ci żaden żywioł. Jeśli tylko się ślizgasz po powierzchni, słuchasz Słowa lecz Go nie wypełniasz, nie wejdziesz w wystarczająco głęboką relację z Jezusem.

Przyjrzyj się dziś swojemu życiu: jakie wydaje ono owoce? Jakie skarby skrywasz w swoim sercu? Czy budujesz na wystarczająco silnym fundamencie? Czy podejmujesz wysiłek pracy nad sobą, która zapewni Ci bezpieczeństwo przed tym, co może zniszczyć Twoją wiarę? A może już zauważasz, że z Twojego serca wykruszają się wartości, którymi niewystarczająco się kierowałeś w swojej codzienności? Co naprawdę jest dla Ciebie fundamentalną wartością życia i na czym budujesz swój świat?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.