fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 6, 39-42

5 miesięcy temu

Piątek XXIII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 6, 39-42
Słowo na pustyni: obłuda

Jezus, za pomocą przypowieści o ślepych przewodnikach ślepych, adresuje problem obłudy. Dobry kierownik duchowy nie przeskoczył swojego etapu formowania się, z pokorą słuchał dobrych, służących do wzrostu i rozwoju. Nie dostrzega zła tylko w innych, ale rozprawia się przede wszystkim ze złem w sobie, aby pokonując je, nabierać doświadczenia, które później będzie mógł wykorzystać dla dobra kogoś innego.

Bóg troszczy się o Twój duchowy rozwój. Chce, abyś pamiętał, że na wszystko jest czas. Czas wzrostu i formowania się, i czas bycia przewodnikiem dla innych. Jest czas na walkę z własnymi niedoskonałościami, i na pomaganie innym w pokonaniu ich niedoskonałości. Musisz przejść drogę ucznia, aby wejść na drogę nauczyciela. Musisz sam dobrze wybrać sobie kierownika duchowego oraz w pokorze słuchać jego rad, abyś i Ty wzrastał w wierze, i mógł później pomagać w rozwoju innym.

Jakie uczucia wzbudza w Tobie słowo “obłudniku”? Czy surowość, z Jaką Jezus piętnuje obłudę, pomaga Ci zrozumieć, jakie to ważne, dla dobra swojego i innych osób, aby na drodze duchowego rozwoju postępować z pokorą? Jakich nauczycieli słuchasz, za kim podążasz? Czy czujesz odpowiedzialność za tych, którzy mogą kierować się Twoim przykładem? A może nie przykładając do tego zbytniej wagi postępujesz lekkomyślnie, zachęcając innych, aby powtarzali Twoje błędy? A może tępisz błędy innych, swoich nie dostrzegając? Czy ślady, które zostawiasz, zaprowadzą innych do Boga?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.