fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 4, 31-37

2 miesiące temu

Wtorek XXII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 4, 31-37
Słowo na pustyni: moc

Jezus wzbudza zdziwienie osób, które są świadkami uzdrowienia opętanego człowieka. Widzą, że nauka Jezusa ma niespotykaną przez nich wcześniej władzę i moc. Słowa Jezusa przenikają człowieka do głębi, uwalniają i uzdrawiają. Ma władzę nad demonami i wykorzystuje ją, aby pomagać tym, do których przyszedł.

Jezus przychodzi do Ciebie każdego dnia. Jego Słowo, pełne mocy i życia, jest codziennym darem dla Ciebie. Słowo Boga jest nośnikiem życia – uwalnia, uzdrawia, daje życie. Słowo przenika Cię do głębi, do nawet najgłębiej ukrytych zakamarków Twojej duszy, z których pochodzi dręczący Cię lęk, niepokój; w których panuje ciemność.

Czy zauważasz w sobie jakieś niepokojące objawy, gdy odczuwasz bliskość Boga? Czy Jego Słowo wzbudza w Tobie niepokój? Jaki ten niepokój jest, w jakich sytuacjach się objawia, jakich słów Jezusa dotyczy? Co jest Twoją udręką? Czy pozwalasz Bogu zbliżyć się do Ciebie, aby Cię uzdrowił? A może uciekasz od Jego pełnego mocy działania?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.