fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 6, 1-5

5 miesięcy temu

Sobota XXII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 6, 1-5
Słowo na pustyni: Prawo

Choć nauka Jezusa jest prosta – to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu – faryzeusze nie rozumieją. Ich nieuporządkowane przywiązanie do litery Prawa, będącego darem od Boga, wypaczyło jego sens. Jezus przypomina, że za literą Prawa stoi Miłość, a Miłość nie stoi bezczynnie, gdy ktoś jest głodny, spragniony, cierpiący.

Wszelkie przykazania, zakazy i nakazy, jakie Bóg Ci daje, są dla Twojego dobra. Musisz je przyjąć z mądrością serca, które zarówno potrafi dostrzec granicę, jakie wie, kiedy nie tylko można, ale nawet i trzeba, ją przekroczyć. Wypełnienie Prawa dla samego Prawa mija się z jego celem. Prawo zostało dane, aby przybliżać Cię do Boga i do ludzi.

Jaka jest Twoja postawa wobec przykazań i zakazów, które daje Ci Bóg? Czy odnajdujesz ich sens w więzi z Bogiem, czy są one dla Ciebie tylko systemem przepisów, do wypełniania których jesteś zobowiązany przez bycie chrześcijaninem? Czy swoje bycie w Kościele Katolickim traktujesz jako przestrzeń budowania relacji i umacniania więzi z Bogiem – jak to się wyraża w Twoich czynach wobec Niego, i wobec Twoich bliźnich?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.