fbpx

Okres Zwykły

Słowo na pustyni: Łk 5, 33-39

5 miesięcy temu

Piątek XXII Tygodnia Zwykłego
Ewangelia: Łk 5, 33-39
Słowo na pustyni: pobożność

Jezus przestrzega faryzeuszy przed bezmyślną pobożnością. Modlitwa czy post nic nie znaczą, jeśli nie pociągają za sobą serca do jeszcze większej bliskości z Bogiem. Można klękać do modlitwy i się nie modlić, można zachowywać post i wcale nie pościć. Można powtarzać różne praktyki religijne czy liturgiczne gesty, i nie mieć wiary.

Jezus chce Ci dziś przypomnieć, że zdrowa pobożność spełnia swój zasadniczy cel – przybliża Cię do Niego. Jeśli recytujesz modlitwy, lecz nie ma w nich Twojego serca, to tak naprawdę się nie modlisz. Jeśli zachowujesz post, lecz nie zmienia on Twojego serca, to wcale nie pościsz. Jeśli chodzisz do kościoła, lecz negujesz dary duchowe Kościoła, być może nie odkryłeś jeszcze prawdziwej głębi pobożności.

Jak wyglądają Twoje praktyki religijne? Jak Twoja pobożność odzwierciedla Twoją relację z Jezusem? Czy budujesz ją, czerpiąc mądrze duchowe dary z tego, co stare i nowe w Kościele, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa i żywą wspólnotą wiernych? Czy starasz się rozeznawać, na ile Twoja pobożność przybliża Cię do Boga? A może jednak, wbrew pozorom, oddala?


Izabela Kasprowicz-Żmuda
Opinia teologiczna – o. Szczepan Szpyra SVD


Izabela Kasprowicz-Żmuda

Izabela Kasprowicz-Żmuda

Z Pustynią Serc jestem związana od 2013 roku. Interesuje mnie duchowość kobieca i małżeńska, pociąga duchowość karmelitańska. Oddałam swoje życie Bogu, i chociaż często prowadzi mnie pod górkę, nie żałuję ani jednego dnia z tej wspólnej wędrówki. Mimo bagażu słabości i wad, pragnę uwielbiać Jezusa w moim życiu, wierząc, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem.